Windmolens stad Groningen wel nodig?

CDA Groningen kritisch op windmolens rondom Stad

 Met het presenteren van het beleidskader ‘Windkracht Groningen’ werd duidelijk dat het gemeentebestuur grootschalige windenergie wil gaan realiseren in Groningen. De bedoeling is om 70 megawatt windenergie binnen de gemeentegrenzen te realiseren. Het gaat daarbij om windmolens vanaf 100 meter die met de huidige technieken circa 1 megawatt aan energie opleveren. Het CDA is kritisch over deze plannen. Lees verder

Groningen telt stemmen met nieuw ontwikkelde applicatie

Vandaag vindt het referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten in Nederland plaats. De gemeente Groningen doet deze dag een proef met stemmen tijdens het referendum. In vijf stembureaus telt de gemeente de stemmen niet alleen met de hand, maar ook met een nieuw ontwikkelde applicatie. De tussentijdse opkomst bedroeg in de gemeente Groningen om 11.00 uur: 8,0 procent. Lees verder

Referendum sleepwet en uitslagenavond

Vandaag,  21 maart, is het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ook wel Sleepwet genoemd. In de gemeente Groningen wordt in verband met de herindeling alleen gestemd op het referendum. In verband met de gemeentelijke herindeling wordt de gemeenteraadsverkiezing in Groningen niet gehouden op 21 maart 2018 maar op 21 november 2018. Klik hier om de opkomst van de gemeente Groningen te volgen. Lees verder

Amerikaanse ambassadeur op werkbezoek in Groningen

Vanmiddag bezocht de Amerikaanse ambassadeur in Nederland Pete Hoekstra het Groninger stadhuis. Tijdens dit werkbezoek overhandigde burgemeester Peter den Oudsten ambassadeur Hoekstra zijn geboorteakte: de ambassadeur werd geboren in de stad Groningen. Hoekstra geldt als een vertrouweling van president Donald Trump, die hem tot ambassadeur in Nederland benoemde. Lees verder

Zijn er gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart in Groningen?

Onduidelijkheid als het gaat om de gemeenteraadsverkiezingen in Groningen. Zijn er gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart in Groningen? Het antwoord is nee en is het makkelijk te vinden op de gemeentelijke website?  Het is even zoeken op de hoofdpagina van de gemeentelijke website. Onder de  rubriek Verkiezingen krijgen we het vermoeden dat 2018 nog niet in beeld is als we lezen Tweede Kamerverkiezingen 2017, uitslagen vorige verkiezingen. Klikken we door dan komen we op 21 maart uit op de verkiezing voor het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 en waar inmiddels de stempassen voor verstuurd zijn.   Lees verder

Topsporthal mag niet ontbreken bij ambitie Groningen

De gemeenteraadsfractie van het CDA in Groningen wil dat de gemeente gaat investeren in een onderzoek naar de topsporthal. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die de partij aan het gemeentebestuur heeft gesteld.CDA-fractievo orzitter René Bolle: ‘De historische Europese prestaties van Donar en de aanhoudende goede prestaties van Lycurgus maken dat de roep om een topsporthal actueler is dan ooit. Het is ontzettend jammer dat Donar onlangs nog het thuisvoordeel moest weggeven, vanwege de opbouw van een beurs in Martiniplaza.’ Lees verder

Noorderhaven, wijkvernieuwing en betere Groningse lobby in Den Haag

De aanpak van de Noorderhaven waarbij er alleen varende schepen mogen liggen. Een betere Groningse lobby in Den Haag en Brussel. En investeringen in muziekcentrum De Oosterpoort. Dat zijn drie onderwerpen die woensdag 7 februari aan de orde komen in commissies van de Groningse gemeenteraad. Er zijn woensdag drie raadscommissies. Ze zijn openbaar en dus vrij toegankelijkheid. Deze vergaderingen zijn ook live online te volgen via groningen.raadsinformatie.nl. Daar zijn ook de volledige agenda’s van deze vergaderingen te vinden en de raadsvoorstellen en collegebrieven die aan de orde komen. Lees verder

Groninger burgemeester blijft sluiting Eemskanaalcluster bepleiten voor gasreductie

Peter den Oudsten, burgemeester Van Groningen: “ Het recente advies van het Staatstoezicht op de Mijnen, dat neerkomt op een veilig winningsniveau van 12 miljard kubieke meter per jaar, betekent dat er de komende vijf jaar met 90% zekerheid geen veiligheidsrisico’s zijn. Dat is goed voor de inwoners van de stad en de provincie Groningen. Daarnaast doet het SodM de aanbeveling om per direct het cluster Loppersum te sluiten en het beperken van fluctuaties bij het Bierum-cluster. Lees verder

CDA maakt zich zorgen over betaalbaarheid binnenstadsplannen Groningen

Het CDA maakt zich ernstige zorgen over de betaalbaarheid van de binnenstadsplannen van de gemeente Groningen. Het college gaf in september aan dat er voor de complete uitvoering 18 miljoen euro extra nodig is. Daar bovenop zijn nog eens extra plannen gepresenteerd voor de aanpak van de Diepenring, het Zuiderdiep en de Vismarkt en nieuwe stoepen in de gehele binnenstad. In totaal zouden deze plannen 64 miljoen euro moeten kosten, terwijl er door het college maar 22,5 miljoen is begroot. Lees verder

Mark Rutte op verkiezingscampagne voor Midden-Groningen

Mark Rutte bezocht vandaag namens de VVD Hoogezand in verband met de a.s. herindelingsverkiezingen van Midden-Groningen waar Hoogezand onderdeel van uit gaat maken. Volgens de VVD leider erg belangrijk om te gaan stemmen, immers de lokale politici die worden gekozen zijn dan verantwoordelijk voor wat er binnen de gemeente gebeurt. Lees verder