Zebra’s ontbreken voor voetgangers fietspad Wilgenpad – Eikenlaan

Vele, vooral oudere mensen, hebben moeite de drukke oversteek te maken op het voetpad Eikenlaan kruising Wilgenpad. Lees verder

Oversteek Eikenlaan verre van ideaal

Nu de voorrangssituatie is gewijzigd op het kruispunt Eikenlaan-Wilgenpad in Selwerd kunnen we niet spreken van een ideale situatie. Ondanks het aanbrengen van verkeersdrempels, de dertig kilometer grens en het inzetten van verkeersregelaars, een verwarrende situatie. Automobilisten blijven soms wachten, fietsers rijden ongestoord door en vrezen voor hun veiligheid op de beperkte middenstrook. Voor voetgangers op de trottoirs aan beide zijden ontbreekt een zebrapad om het fietspad veilig te kunnen passeren. Vanmorgen al weer een bijna ongeval waargenomen. Lees verder

Voorrang Eikenlaan weer terug bij af

De aanpassingen voor het  kruispunt op de Eikenlaan-Wilgenpad in Selwerd is vanavond, woensdag 25 oktober van start gegaan. De voorrangssituatie gaat weer terug zoals het altijd was met als gevolg dat dagelijks 18.000 fietsers de nog steeds verkeersonvriendelijke oversteek moeten maken. Lees verder

Voorrang fietsers Eikenlaan omgedraaid

Met enige verbazing namen wij vanmorgen kennis dat de voorrangssituatie op de Eikenlaan omgedraaid gaat worden. We waren in afwachting van het evaluatierapport zoals met de gemeenteraad was afgesproken. Een rommeltje op het stadhuis 050 als het om communicatie gaat en een persbericht hierover achterwege bleef. De wijken betrekken bij projecten en vervolgens niet informeren over het terugdraaien. Hoe geloofwaardig is de politiek als het gaat om betrokkenheid en dit zelf achterwege laat.

Het persbericht:

Volgende week wordt de voorrangssituatie op de Eikenlaan omgedraaid. Daarnaast komen er aanvullende maatregelen om de veiligheid te verbeteren. Lees verder

Aanrijding fietser op de kruising Eikenlaan – Wilgenpad

Begin van de middag heeft zich een ernstig ongeval voor gedaan op het fietskruispunt van de Eikenlaan- Wilgenpad in de Groninger wijk Selwerd waarbij één gewonde is gevallen die per ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het ongeluk vond plaats op de kruising waar fietsers sinds kort voorrang genieten op het overige verkeer. Lees verder

Oversteek Eikenlaan wordt onderdeel totale aanpak Eikenlaan

Vandaag, woensdag 4 oktober, hield de gemeenteraad van Groningen een zogeheten actualiteitendebat. Onderwerp was onder meer de verkeerssituatie op de Eikenlaan. Een al jaren besproken onderwerp waar fietsers nu voorrang hebben op het overige verkeer. Wethouder Paul de Rook laat weten de evaluatieperiode in stand te houden en de resultaten af te wachten welke na  beoordeling aan de raad voorgelegd gaan worden. De Eikenlaan is al een heel lang probleem qua verkeersader door de wijken Paddepoel en Selwerd, een probleem dat aangepakt gaat worden. Alle inzichten over de Eikenlaan hoopt de wethouder in december aan de raad voor te leggen zodat toegewerkt wordt naar het ontlasten van de Eikenlaan.

Wordt vervolgd.

Tunnel de juiste visie voor veilige oversteek Eikenlaan | Actualiteitendebat

Morgen, woensdag 4 oktober, houdt de gemeenteraad van Groningen om 16.00 uur een zogeheten actualiteitendebat. Onderwerp is onder meer de verkeerssituatie op de Eikenlaan. Een al jaren besproken onderwerp waar fietsers nu voorrang hebben op het overige verkeer. Dat draai je niet zo maar terug. Hoe laat je dagelijks 18000 fietsers wachten. Nee, daar horen passende maatregelen bij zeggen velen in de wijk. Los het op met een tunnel en zorg voor een op en afrit ringweg Selwerd en duw ons deze ellende niet door de strot. Lees verder

Hoe schoon is de lucht nabij oversteek fietspad Eikenlaan

Sinds kort hebben de fietsers voorrang op de Eikenlaan. Een kwestie van wennen, want wie ook voorrang heeft het blijft een probleem. Bij het vastlopen van het verkeer op de Eikenlaan ontstaan en problemen voor de hulpdiensten die geen kant op kunnen. Dat was zo en is in de nieuwe situatie ongewijzigd gebleven. Komende vanaf Selwerd richting Paddepoel wordt het zicht van de fietser ontnomen door de wachtende bussen en is het oppassen geblazen. Lees verder

Vernieuwd fietspad Park Selwerd geopend

Dinsdag 5 september heeft wethouder Paul de Rook het vernieuwde fietspad door het mooie Park Selwerd geopend. Dat deed hij op de fietskruising midden in het park, in het verlengde van de Kometenstraat.

Het fietspad door Park Selwerd is een van de twee alternatieve fietsroutes van en naar Zernike Campus. De andere zogenaamde Slimme Route loopt via het Jaagpad langs het Reitdiep. Lees verder

Werkzaamheden Slimme Route Park Selwerd – Eikenlaan van 25 juli t/m 1 september 2017

De gemeente Groningen zal deze zomer het fietspad door park Selwerd en de fietsoversteek bij de Eikenlaan verbeteren. Dit fietspad is onderdeel van het project ‘Slimme Route Zernike’. Om ruimte te maken voor meer fietsers op deze drukke route, zal het fietspad verbreed worden tot vier meter. De werkzaamheden starten op dinsdag 25 juli en duren t/m vrijdag 1 september 2017. In deze periode kunnen fietsers daarom geen gebruik maken van dit fietspad door het park Selwerd. Fietsers worden omgeleid via de Zonnelaan en de Zernikelaan. Lees verder