Groningen op weg naar een rookvrije generatie

Vandaag, maandag 9 oktober, hebben verschillende organisatie in Groningen borden op hun hoofdgebouwen gehangen met de tekst: ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’. De borden hangen onder meer  bij de gemeente Groningen waar wethouder Mattias Gijsbertsen samen met kinderburgemeester het bord vanmiddag onthulde. Naast de gemeente Groningen hangen de borden bij het UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen en Hanzehogeschool Groningen. De borden zijn door kinderen geschilderd. Lees verder

Geen luchtkwaliteitsproblemen in Groningen

In de stad Groningen komen geen situaties voor waar de luchtkwaliteit uit oogpunt van gezondheid onvoldoende is. De meetgegevens laten zien dat de luchtkwaliteit in de stad sinds 2011 verder is verbeterd. Dit blijkt uit het ‘Verslag luchtkwaliteit 2016 gemeente Groningen’. De luchtkwaliteit in Groningen wordt in grote mate beïnvloed door luchtverontreiniging die van elders komt aanwaaien en is duidelijk beter dan in de Randstad. Lees verder

Controles op illegale kamerverhuur in Groningen

De gemeente Groningen gaat vanaf september actief controleren bij kamerverhuurpanden die onder de overgangstermijn vielen, na de vaststelling van de huivestingsverordening in 2015. In de verordening is geregeld dat kamerverhuurpanden met drie of meer bewoners, een onttrekkingsvergunning nodig hebben. Op 1 juli liep de overgangstermijn af. Tot die datum konden eigenaren vanuit de overgangsregeling nog een onttrekkingsvergunning aanvragen. Lees verder

Wordt Selwerd gezondste wijk van Nederland?

De stad Groningen wil de gezondste stad van Nederland worden. Gezondheid en welbevinden worden een leidraad voor de ruimtelijke en sociale ontwikkeling van de stad. Het gemeentebestuur van Groningen heeft deze stevige ambitie samen met het UMCG, de RUG, de Hanzehogeschool Groningen en het Healthy Ageing Network Northern Netherlands ontwikkeld. Doel is het verkleinen van gezondheidsverschillen in de stad en winnen van het aantal gezonde levensjaren. Lees verder

Groningen op waterstof

Volgende stap in verduurzamen gemeentelijk wagenpark


Met de dagelijkse inzet van een afvalwagen en een veegwagen op waterstof heeft Groningen, voor zover bekend, een Europese primeur te pakken. Ook neemt de gemeente twee personenauto’s op waterstof in gebruik. Deze wagens kunnen de weg op dankzij de aanschaf van een nieuw mobiel waterstof-vulpunt. Lees verder

Open Raad gemeente Groningen krijgt vervolg

‘Experiment geslaagd voor contact en goede ideeën’

De Groningse gemeenteraad houdt een tweede Open Raad. Ook dan kunnen inwoners weer proberen raadsleden enthousiast te maken voor hun ideeën voor de eigen straat, wijk of de hele Stad.

De tweede Open Raad is op zaterdag 4 november op de slotdag van het ‘inspiratiefestival’ Let’s Gro. Raadsleden kunnen net als de bij de eerste Open Raad initiatieven adopteren. Ze denken dan mee en proberen te helpen de plannen ook echt uit te voeren. Lees verder

Zal de stad Groningen ooit vergroenen?

De aanwezigheid van voldoende en goed functionerend groen is  onmisbaar voor een gezonde en duurzame stad. Bomen langs straten zijn daar een essentieel onderdeel van. Een waarheid als een koe en de planologen hebben bij de ontwikkelingen van de Groningse wijken Paddepoel en Selwerd hier voldoende rekening mee gehouden.Groene longen hebben het zwaar te voortduren gekregen. Als we terug kijken in de tijd heeft verstening inmiddels veel plaats gemaakt voor de natuur.  Het economisch gewin geldt in plaats van de balans van verstening en natuur in stand te houden.  Lees verder

Voorrang voor fietsers op de Eikenlaan

Unieke fietsrotonde, proef met oversteek en ecologische optimalisatie

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met drie grote fietsprojecten die, als de raad er in mei mee instemt, nog dit jaar hun beslag zullen krijgen. Het gaat om de aanleg van een unieke fietsrotonde op de kruising Wilhelminakade/Prinsesseweg, het definitieve ontwerp van het fietspad door park Selwerd, inclusief het creëren van voorrang voor fietsers op de oversteek van de Eikenlaan en de ecologische optimalisatie van het tracé voor de fietsroute plus langs de Helperzoom. In alle gevallen staat de veiligheid en het comfort van de fietsers voorop. Lees verder

Groningen eerste gemeente met keurmerk kindermishandeling en huiselijk geweld

Groningen ontvangt vandaag, 11 april,  als eerste gemeente in Nederland het Keurmerk Meldcode voor Kindermishandeling en Huiselijk geweld  uit handen van directeur Tea Hol van de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK).

Dat betekent dat de gemeente procedures rondom het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling goed op orde heeft. Lees verder

Actualiteitendebat Groningen over afspraken verhuurders en juridische adviseurs

Woensdag 12 april is er om 16.00 uur een zogeheten actualiteitendebat van de Groningse gemeenteraad. Onderwerp: afspraken tussen verhuurders en juridische adviseurs om geen zaken tegen verhuurders aan te spannen.

Raadsleden kunnen een actualiteitendebat aanvragen als zij van mening zijn dat de gemeenteraad urgente onderwerpen moet bespreken die niet kunnen wachten tot de volgende geplande raadsvergadering. Daar zijn minimaal twee politieke partijen voor nodig die dat willen. Dat zijn nu SP, Student en Stad en PvdA. Lees verder