Onderzoek teloorgang van het Groningse geothermieproject

Er komt een onderzoek naar de teloorgang van het Groningse geothermieproject. Dat heeft gehele gemeenteraad woensdag 29 november besloten. Met dit onderzoek wil de raad aan de inwoners van Groningen verantwoording afleggen.

De raad besloot in diezelfde vergadering te stoppen met de ontwikkeling van het geothermieproject om huizen in Groningen te verwarmen. Terwijl in juni 2016 de gemeenteraad bijna unaniem akkoord was gegaan met het geothermieproject. Lees verder

Hoe verder met het geothermieproject Groningen

De gemeenteraad neemt vandaag, woensdag 29 november, een besluit over de toekomst van het Groningse geothermieproject. Het voorstel van B&W is de ontwikkeling van geothermie oftewel aardwarmte ‘on hold’ te zetten. Maar het college wil wel de mogelijkheden voor geothermie in Groningen openhouden.

De raadsvergadering begint om 16.30 uur. Stadjers zijn van harte welkom op de publieke tribune. De raadsvergadering is ook online live in beeld en geluid te volgen en terug te zien via de website groningen.raadsinformatie.nl. Lees verder

Warmtestad in actualiteitendebat raad Groningen

De gemeenteraad van Groningen houdt vandaag, woensdag 15 november, een zogeheten actualiteitendebat over het  Groningse geothermieproject. Het debat is vanaf  16.00 uur live te volgen op http://groningen.raadsinformatie.nl Het debat is aangevraagd door de VVD en de PvdA.

SodM
De genoemde partijen willen een actualiteitendebat na berichtgeving in de media over het project voor geothermie ofwel aardwarmte. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zou de gemeente Groningen meermaals hebben gewaarschuwd voor het ontstaan van aardbevingen door aardwarmte. Lees verder

Aardwarmteproject Groningen Noordwest stop gezet

Vanmiddag, 2 november, deelde de Groninger wethouder Mattias Gijsbertsen mede dat de ontwikkeling van het aardwarmteproject in  Noordwest van Groningen ‘on hold’ is gezet. WarmteStad is verzocht de werkzaamheden gericht op het realiseren van een geothermische doublet voorlopig te stoppen maar de mogelijkheden voor geothermie in Groningen voor de toekomst open te houden. Het stop zetten van het project vloeit voort uit het verschil van inzicht tussen Staatstoezicht op de Mijnen en WarmteStad. Lees verder

Is er nog vertrouwen in project Warmtestad?

Kritiek op de organisatie WarmteStad van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vandaag. In een brief van Staatstoezicht van de Mijnen gericht aan het Minister van Economische Zaken schrijven ze onder meer door het ontbreken aan expertise op het gebied van seismiciteit binnen de WarmteStad projectorganisatie opdrachtgeversschap onvoldoende ingevuld wordt en wordt de inhoudelijke slechte kwaliteit van sommige rapporten niet  onderkend. Lees verder

Geothermie | Welke risico’s noemt het SodM in het rapport

boorlocatie geothermie bron zernike – groningen

Vorige week is in de regionale media ophef ontstaan over het rapport ‘De staat van de sector Geothermie’ van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Hierin laat het SodM zich kritisch uit over geothermie in het algemeen en over de mogelijke veiligheidsrisico’s van geothermie in gebieden met een verhoogd aardbevingsrisico, zoals in Groningen als gevolg van gaswinning.

Inmiddels is dit rapport in de gemeenteraad van Groningen besproken en vinden vanuit de gemeente en WarmteStad gesprekken plaats met het SodM en het ministerie van Economische Zaken over de implicaties van het rapport. Lees verder

Angst bij aanleg Warmtenet Groningen

Op 7 juli j.l. vond de start van de aanleg van de infrastructuur voor het Warmtenet Noordwest plaats op het Zernikecomplex.  Een feestelijk gebeuren op weg naar een duurzame stad laat men ons geloven. Tijdens de bijeenkomsten heeft men de aanwezigen er van overtuigd dat de gevaren die Geothermie met zich mee brengt vrijwel uitgesloten waren en dat alles overeenkomstig de regelgeving plaats zal vinden. Het Staatstoezicht gooit roet in het eten. (klik hier voor meer info).

Woensdag 19 juli vindt er een spoedberaad in de gemeenteraad van Groningen plaats. Lees verder

Feestelijke dag in Groningen met start aanleg Warmtenet Noordwest

Vanmiddag de openingsbijeenkomst van de start van de aanleg van de infrastructuur voor het Warmtenet Noordwest in de Energy Barn op het Zernikecomplex. Presentator Arno van der Heyden zorgde op zijn eigen wijze voor ontspannen en gezellige interviews over het onderwerp geothermie waar velen van de aanwezigen al bij eerdere presentaties aanwezig waren of deelgenomen hebben aan de wijksafari’s.

Lees verder

Wijksafari Warmtestad Paddepoel en Selwerd gezellig druk

Vandaag, donderdag 30 maart,  deden meer dan 50 mensen, waaronder wijkbewoners, medewerkers van corporaties, wijkorganisaties en medewerkers van WarmteStad samen met wethouder Mattias Gijsbertsen, mee aan de wijksafari van WarmteStad. Lees verder

Groen licht voor Warmtenet Noordwest Groningen

Meer dan 10.000 woningen profiteren straks van duurzame warmte

locatie warmtebron

locatie warmtebron zernike

Begin 2018 kan WarmteStad de eerste aardwarmte leveren aan huishoudens in het noordwesten van de stad. Met een geothermiebron en een – nog aan te leggen – warmtenet kan op termijn duurzame, betaalbare en lokale warmte worden geleverd aan meer dan 10.000 huishoudens en wordt jaarlijks 19.800 kiloton CO2 bespaard.

De gemeenteraad van Groningen en de Raad van Commissarissen van het Waterbedrijf Groningen stemden gisteren in met de plannen voor het project ‘Geothermie en Warmtenet Noordwest’. Lees verder