Geothermie | Welke risico’s noemt het SodM in het rapport

boorlocatie geothermie bron zernike – groningen

Vorige week is in de regionale media ophef ontstaan over het rapport ‘De staat van de sector Geothermie’ van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Hierin laat het SodM zich kritisch uit over geothermie in het algemeen en over de mogelijke veiligheidsrisico’s van geothermie in gebieden met een verhoogd aardbevingsrisico, zoals in Groningen als gevolg van gaswinning.

Inmiddels is dit rapport in de gemeenteraad van Groningen besproken en vinden vanuit de gemeente en WarmteStad gesprekken plaats met het SodM en het ministerie van Economische Zaken over de implicaties van het rapport. Lees verder

Angst bij aanleg Warmtenet Groningen

Op 7 juli j.l. vond de start van de aanleg van de infrastructuur voor het Warmtenet Noordwest plaats op het Zernikecomplex.  Een feestelijk gebeuren op weg naar een duurzame stad laat men ons geloven. Tijdens de bijeenkomsten heeft men de aanwezigen er van overtuigd dat de gevaren die Geothermie met zich mee brengt vrijwel uitgesloten waren en dat alles overeenkomstig de regelgeving plaats zal vinden. Het Staatstoezicht gooit roet in het eten. (klik hier voor meer info).

Woensdag 19 juli vindt er een spoedberaad in de gemeenteraad van Groningen plaats. Lees verder

Feestelijke dag in Groningen met start aanleg Warmtenet Noordwest

Vanmiddag de openingsbijeenkomst van de start van de aanleg van de infrastructuur voor het Warmtenet Noordwest in de Energy Barn op het Zernikecomplex. Presentator Arno van der Heyden zorgde op zijn eigen wijze voor ontspannen en gezellige interviews over het onderwerp geothermie waar velen van de aanwezigen al bij eerdere presentaties aanwezig waren of deelgenomen hebben aan de wijksafari’s.

Lees verder

Wijksafari Warmtestad Paddepoel en Selwerd gezellig druk

Vandaag, donderdag 30 maart,  deden meer dan 50 mensen, waaronder wijkbewoners, medewerkers van corporaties, wijkorganisaties en medewerkers van WarmteStad samen met wethouder Mattias Gijsbertsen, mee aan de wijksafari van WarmteStad. Lees verder

Archeologisch onderzoek op boorputlocatie WarmteStad Zernike

zernike-warmtestad-archeologie-1

Assistente Margreet Wieske (rechts op de foto) overhandigt haar vondst aan projectleidster Caroline Tulp. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om een dertiende eeuws potje van Siegburger steengoed. Foto: ©Kordelia Nitsch

Voordat WarmteStad begin 2017 op het Zerniketerrein kan beginnen met boren naar aardwarmte, is er deze zomer archeologisch onderzoek gedaan. Anderhalve week graven heeft interessante aanvullende informatie opgeleverd over vroegere bewoning, aan de hand van een paar stukken leer en een aardewerken potje uit de late middeleeuwen. Lees verder

Groen licht voor Warmtenet Noordwest Groningen

Meer dan 10.000 woningen profiteren straks van duurzame warmte

locatie warmtebron

locatie warmtebron zernike

Begin 2018 kan WarmteStad de eerste aardwarmte leveren aan huishoudens in het noordwesten van de stad. Met een geothermiebron en een – nog aan te leggen – warmtenet kan op termijn duurzame, betaalbare en lokale warmte worden geleverd aan meer dan 10.000 huishoudens en wordt jaarlijks 19.800 kiloton CO2 bespaard.

De gemeenteraad van Groningen en de Raad van Commissarissen van het Waterbedrijf Groningen stemden gisteren in met de plannen voor het project ‘Geothermie en Warmtenet Noordwest’. Lees verder

Vier woningbouwcorporaties tekenen afnameoverkomst Warmtestad

contract ondertekening Warmte stad, 1 juni 2016

Ruim 1.700 woningen aangesloten bij Warmtenet Noordwest

De vier grote woningbouwcorporaties in de stad Groningen (Nijestee, Patrimonium, Lefier en De Huismeesters) tekenden vandaag een afnameovereenkomst met WarmteStad voor aansluiting op het Warmtenet Noordwest. Daarmee worden voldoende woningen aangesloten om te kunnen starten met het project.
Lees verder

Provincie Groningen verstrekt lening van 2 miljoen voor Warmtestad

groningen-zernike-warmtestad-7De provincie wil een lening van 2 miljoen euro verstrekken voor het project Geothermie Noordwest in de Groningen. Het project wordt ontwikkeld door de gemeente en het Waterbedrijf Groningen en is onderdeel van Warmtestad Groningen, een netwerk dat Stadjers en bedrijven van duurzame warmte voorziet. Lees verder

Vereniging eigenaren Moesstraat-Vindicatstraat sluit aan op warmtenet

moesstraat-vindiquastraat-1Na de Vensterschool Selwerd-Paddepoel-Tuinwijk en de twee bouwprojecten voor jongeren aan de Zonnelaan in Paddepoel is de VvE Moesstraat- Vindicatstraat de de volgende partij die een overeenkomst heeft gesloten met WarmteStad voor het afnemen van warmte. Lees verder

WarmteStad Groningen stap dichterbij

groningen-zernike-warmtestad-6Gebruik van aardwarmte in de stad is weer een stap dichterbij gekomen. Voor het project Warmtenet Noordwest, een samenwerking van gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, kan aanspraak worden gemaakt op een ELENA-subsidie van maximaal 2 miljoen. Hiermee kan 90% van de voorbereidingskosten voor dit project worden gedekt.
Lees verder