Aanpassingen infrastructuur bussen waaronder Damsterplein

Nijestee nieuwbouw-2361-2In verband met de invoering van de nieuwe busdienstregeling per 5 januari 2014 werkt de gemeente aan een aantal infrastructurele aanpassingen in de stad. Het gaat om de aanleg dan wel aanpassing van een aantal bushaltes langs HOV-assen. De diverse werkzaamheden vinden plaats in januari a.s.

Alle aan te pakken haltes zijn dankzij tijdelijke voorzieningen operationeel. Over het Damsterdiep (ter hoogte van het Damsterplein) rijden straks bussen heen en weer. Onderzocht wordt hoe deze bussen straks het beste het Damsterplein kunnen passeren. Voor de aanleg van de diverse aanpassingen is € 1,5 miljoen beschikbaar uit een gezamenlijk fonds van gemeente en provincie Groningen.

Het afgelopen half jaar is onder regie van de Regio Groningen Assen de netwerkanalyse 2006 geactualiseerd. Onderdeel van deze actualisatie is een nieuwe visie op het Hoogwaardig Openbaar vervoer (HOV) die (mede) noodzakelijk is geworden vanwege het besluit de aanbesteding van de regiotram stop te zetten. Daar waar geen railverbindingen aanwezig zijn wordt ingezet op verbetering van diverse busroutes. Op 5 januari 2014 gaat in dit verband de nieuwe bus-dienstregeling van start. Om het mogelijk te maken om deze dienstregeling te rijden is het noodzakelijk een beperkt aantal infrastructurele aanpassingen her en der in de stad uit te voeren. Zowel de voorbereiding als de uitvoering van de aanpassingen vindt plaats in nauw overleg met de provincie, OV-bureau en QBuzz.

Het project bestaat uit meerdere deelprojecten die onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd.

  1. Aanleg haltes Stationsweg, ter hoogte van stadsbalkon
  2. Aanpassen verkeersregelinstallatie en stopstrepen kruising Zaagmuldersbrug
  3. Aanleg halte Damsterdiep/Florakade, nabij Oostersluis
  4. Aanleg halte Buitenhof aan Peizerweg, ter hoogte van Hunsingolaan
  5. Betere aanduiding looproute IKEA Sontweg richting halte Europaweg/Sontweg
  6. Verlengen bushaltes Zernike
  7. Verbetering busverbinding binnenstad naar het UMCG via het Damsterdiep, ter hoogte van Damsterplein.

De meeste werkzaamheden zijn beperkt van omvang. De verbetering van de busverbinding ter hoogte van het Damsterplein is ingewikkelder. Momenteel wordt in verkeers- en stedenbouwkundig opzicht onderzocht hoe de bussen deze plek het beste kunnen passeren. De gemeente is in verband hiermee tevens in gesprek met het georganiseerd buurtoverleg Binnenstad Oost. Op dit moment bedienen de buslijnen 4/22/171/174  via de WA Scholtenstraat dan wel de Europaweg het UMCG en de achterliggende Oosterparkwijk. In de nieuwe dienstregeling 2014 gaan de buslijnen 7, 40 (spitslijn),61, 65 en lijn 165 (ook spitslijn) via het Damsterdiep/Oostersingel deze rol overnemen.

Na deze serie aanpassingen zal aansluitend een aantal andere infrastructurele werkzaamheden volgen om de snelheid en betrouwbaarheid van de dienstregeling te vergroten. Daarna   volgt dan nog een derde tranche maatregelen, noodzakelijk om het HOV optimaal te laten functioneren als alternatief voor bezoekers van de stad tijdens de ombouw van de Zuidelijke Ringweg.

Foto: Siebrand Wiegman

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *