Aula Selwerderhof dicht tijdens renovatie

selwerderhof-10Wethouder Jan Seton heeft vanmiddag, 22 mei 2013,  tijdens de B&W persconferentie een toelichting gegeven op de komende renovatie van de aula van begraafplaats Selwerderhof.

De wethouder heeft laten uitzoeken of de aula tijdens de renovatie geopend blijft. Dit is niet het geval: eind dit jaar/begin volgend jaar gaat de aula van begraafplaats Selwerderhof in verband met de verbouwing dicht.

 

Naar verwachting duurt de renovatie drie maanden. Bij openhouden van de aula zou de renovatie langer duren en zouden nabestaanden niet in een passende omgeving afscheid kunnen nemen.

In overleg met de uitvaartondernemer wordt gekeken naar alternatieven waar gedurende de tijdelijke sluiting van de aula op een gepaste manier uitvaartdiensten gehouden kunnen worden.

Ik hoop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Bron: Gemeente Groningen

Eisen van nu ingepast in ontwerp van toen

Renovatie monumentale aula Selwerderhof

De aula op begraafplaats Selwerderhof wordt aangepast aan de eisen van nu. Dit gebeurt met respect voor de monumentale status van het gebouw, dat bestaat uit een aula met een naastgelegen koffiekamer. Een aangepaste indeling en nieuwe audio- en video-voorzieningen dragen bij aan het gebruiksgemak van dit bijna vijftig jaar oude pand.

Begraafplaats Selwerderhof is de grootste van de 11 begraafplaatsen in de stad. Begraafplaats en aula zijn een gemeentelijk monument. De aula werd in 1963 ontworpen door de toenmalige architect van Gemeentewerken J.H.M. Wilhelm. In de afgelopen decennia bleef de indeling van het gebouw ongewijzigd. Wensen en reacties van nabestaanden en uitvaartondernemers vormden aanleiding voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor renovatie van de aula. Deze reacties zijn opgenomen in het voor het ontwerp opgestelde programma van wensen en eisen. Wethouder Jan Seton is blij met de voorgenomen veranderingen: ‘Gelukkig kunnen we de aula eindelijk een eigentijdse uitstraling geven terwijl het waardige en monumentale karakter ervan behouden blijft.’

Nieuwe video- en multimedia-voorzieningen, een logischer looproute, meer daglichttoetreding in de koffiekamer en een directe verbinding tussen koffiekamer en keuken zijn enkele van de veranderingen waarmee het gebruiksgemak van de aula groter wordt. Ook krijgen bezoekers vanuit de aula vrij zicht op de daarachter gelegen tuin. De voorgenomen aanpassingen houden rekening met de monumentale status van de aula. De uitkomsten van bouwhistorisch en kleurhistorisch onderzoek en een onderzoek naar het oorspronkelijke meubilair zijn verwerkt in een in de ontwerpfase verder uit te werken schets. De renovatie moet eind dit jaar beginnen en is in het voorjaar van 2014 afgerond. <<<<<

 

Historie:

De aula kon pas om financiële reden in 1964 worden gerealiseerd en werd eveneens ontworpen door de toenmalige gemeentearchitect J.H.M. Wilhelm.

Het gebouw bevindt zich aan het einde van de brede, centrale toegangsas van de begraafplaats op de kruising met de belangrijke zij-as met grote vijverpartij en groenaanleg. Bij de bouw van de aula is iets afgeweken van het oorspronkelijke plan. Door de aula iets westelijker te plaatsen ontstond een relatie met de vijver. Zo konden de begrafenisstoeten van elkaar worden gescheiden. Bij de aula is voor deze stoeten een parkeerplaats aangelegd.

Het gebouw bestaat uit kubische volumes van beton en in uitspringende, lagere rechthoekige bouwdelen in de vorm van een patioachtig voorplein met pergola en dienstvertrekken zoals de condoleancekamer, de dragersruimte, de opbaaruimte en de familie- en de predikantenkamer. Alle ruimten zijn afgedekt met platte daken, voorzien van kurkisolatie in de vorm van geëxpandeerde geïmpregneerde geperste krukplaten. Het is uitgevoerd in beton en rode handvormsteen. Inde architectuur van elke gevel komen de verschillende functies van het gebouw duidelijk tot uitdrukking.

De oostgevel bevat een vestibule als toegang naar de aula. Boven deze vestibule bevindt zich de galerij voor het orgel. Een orgel was al vanaf het prille beging (1939) in de plannen opgenomen. De keuze viel op een Pels één-klavierpijporgel met een mechanische tractuur en voorzien van een manuaal met 56 tonen en een pedaal met 30 tonen. De kosten van het orgel bedroegen fl. 26.000,00. Voor de oostgevel ligt een monumentaal rechthoekig voorplein dat omzoomd is door een strakke betonnen pergola. Het oorplein is bestaat is een patroon van 5×3 vierkanten, samengesteld uit vierkante tegels van Groendal quartsiet met randen van kleinplaveisel. Dit vierkante rasterpatroon herhaalt zich in de opening van de pergola. De entree bestaat uit dire dubbele hardhouten toegangsdeuren met planken en aan weerzijden smalle glaspanelen. De noordgevel van de aula wordt geleed oor betonnen kolommen en betonnen wanden. De meest westelijke travee wordt geheel ingenomen door een beton-met-glas-paneel met reeksen afwisselend cirkelvormige (z.g. claustra’s) en kruisvormige openingen.

Langs de bovenzijde van deze gevel is een smalle strook met identieke glas-in-betonpanelen opgenomen. De openingen zijn gevuld met geel en roze gekleurd glas. De westgevel bevat eveneens een glas-in-betonvenster en dubbele houten deuren voor het naar buiten dragen van de kist. De zuidgevel is gesloten en bevat de aangebouwde platte doos met de verschillende dienstertrekken en een pergola-achtige constructie van beton waar de baar met de kist naar binnen wordt gebracht en opgesteld. Het aanwezige beton is nooit beschilderd geweest maar wordt grotendeels bedekt door de wilde Wingerd (Parthenocissus Quinquifolia). De kerkzaal heeft 135 en de koffiekamer 90 stoelen. Op jaarbasis vinden er 325 begrafenissen plaats en worden er 60 á 70 asbuszettingen uigevoerd.

De aula staat op de lijst van jonge monumenten 1940 -1970.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.