AZC en fietsplannen voor Hoofdstation in raadscommissies Groningen

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-grote markt-1De Energieweg in Vinkhuizen als locatie voor een asielzoekerscentrum (AZC). De fietsplannen voor het stationsgebied met een ondergrondse tunnel. En de vervanging en renovatie van sportvoorzieningen in de stad. Dat zijn enkele onderwerpen die woensdag 9 maart aan de orde komen in commissievergaderingen van de Groningse gemeenteraad.

Er zijn woensdag drie raadscommissievergaderingen. Om 13.00 uur begint de commissie Financiën en Veiligheid, onder meer over de locatie van de eerste van twee AZC’s in Groningen. Om 16.30 uur is de commissie Ruimte en Wonen over onder meer de fietsprojecten bij het Hoofdstation. En de sportinvesteringen komen ’s avonds om 20.00 uur in de commissie Onderwijs en Welzijn aan de orde. Alle drie de commissievergaderingen in het stadhuis zijn openbaar en ook live te volgen via de website van de gemeenteraad: groningen.nl/gemeenteraad. Daar zijn ook de precieze agenda’s en nota’s te vinden.

AZC Energieweg
In de raadscommissie Financiën en Veiligheid komt de Energieweg in Vinkhuizen aan de orde als locatie van de eerste van twee Asielzoekerscentra (AZC) in Groningen. Over deze beoogde AZC-locatie zijn in december twee bijeenkomsten gehouden voor omwonenden en ondernemers in de buurt. “Beide bijeenkomsten stonden in het teken van de dialoog”, aldus B&W. “Er was bijval voor het besluit om aan de Energieweg een AZC te vestigen; tegenstand was er ook.” Later volgt nog een voorstel van het college over de tweede beoogde locatie voor een AZC: de Ulgersmaweg. Beide centra bieden plaats aan 400 tot 600 bewoners en blijven maximaal tien jaar. “Als Stad nemen wij onze verantwoordelijkheid en leveren we een bijdrage aan opvang en bescherming van vluchtelingen”, zeggen B&W.

Misstanden prostitutie
De commissie bespreekt ook het zogeheten ‘Gebiedsprogramma integraal gebiedsgericht werken 2016’. Daarin staan plannen voor de verschillende stadsdelen die zijn gemaakt op basis van contacten met bewoners in de stad. Hiervoor is bijna 6 miljoen euro beschikbaar. Verder praat de commissie over maatregelen om misstanden in de prostitutie aan te pakken. Het gaat dan onder meer om verhoging van de minimumleeftijd van prostituees van 18 naar 21 jaar en de invoering van maximale werktijden van 11 uur per dag.

Ondergrondse fietsenstalling
In de raadscommissie Ruimte en Wonen die om 16.30 uur begint komen onder meer de fietsplannen voor het stationsgebied aan de orde. Het college vraagt de gemeenteraad om ruim 29 miljoen euro om deze plannen uit te voeren. Het gaat om de aanleg van een fietstunnel onder het spoor bij het Hoofdstation, de bouw van een ondergrondse fietsenstalling voor 5000 fietsen en de aanleg elders bij het station van nog eens 2200 stallingsplaatsen voor fietsen. Deze plannen horen bij het project ‘Groningen Spoorzone’ die de stad per trein, fiets en bus beter bereikbaar moet maken.

Suikerfabriek
De commissie praat ook over de plannen om wegen, riolering en kabels aan te leggen op het voormalige terrein van de Suikerfabriek. De raad is gevraagd om daar ruim 2,4 miljoen euro voor uit te trekken. “Marktpartijen geven aan op het moment dat nutsvoorzieningen aanwezig zijn, zelf substantieel in tijdelijke huisvesting op het terrein te willen investeren”, aldus B&W. Verder bespreekt de commissie de herindelingsregeling voor de grenscorrectie met Slochteren. Daardoor wordt de gemeente Groningen per 1 januari 2017 uitgebreid met Meerstad. Overgangsregelingen rond de OZB en de hondenbelasting moeten zorgen voor “een zachte landing” voor de nieuwe Groningers.

Extra kleedkamers
De renovatie en vervanging van een aantal sportvoorzieningen staan op de agenda van de raadscommissie Onderwijs en Welzijn die om ‘s avonds om 20.00 uur begint. Het gaat onder meer om vervanging van een kunstgrasveld op sportpark Het Noorden en extra kleedkamers op sportpark Corpus den Hoorn. B&W vragen de raad om hiervoor 1,5 miljoen euro beschikbaar te stellen.

WIJ-teams
Verder gaat het in deze commissie over het onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het zogeheten sociaal team dat in De Hoogte/Indische Buurt en Beijum werkt. Dit team hoort inmiddels bij WIJ-Korrewegwijk. Daar kunnen wijkbewoners terecht voor vragen over zorg en ondersteuning. Het team heeft voor een geringe stijging van de zelfredzaamheid van bewoners gezorgd en heeft een “voorzichtig financieel rendement”. Het college wil de aanbevelingen uit het onderzoek betrekken bij de verdere ontwikkeling van de WIJ-teams in de stad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *