Einde wijkkrant Nr. 1 – Redactie dient ontslag in

wijkkrant nov 2015-1De wijkkrant Nr.1 voor Paddepoel en Selwerd houdt op te bestaan. Nog één nummer in december en dan komt er een abrupt een einde na 33 jaar van een wijkkrant met een maandelijkse oplage van 9000 exemplaren. De belangrijkste reden van het besluit van de redactie haar werkzaamheden te beëindigen is dat de wijkraden Paddepoel en Selwerd enerzijds het vertrouwen ter discussie stellen en anderzijds dat de raden de redactie willen beperken op de wijze van verslaglegging zoals een verslag van de jaarvergadering van Selwerden het plaatsen van stukken naar aanleiding van de co-creatie voorstellen zoals het verkeerscirculatieplan en de speeltuinproblematiek aan de Venuslaan. Kortom, de redactie kan en laat zich deze censuur niet opleggen. Maandelijks is en wordt nieuws gebracht over en voor de wijk waar velen hun inspanningen voor verrichten. Waar we op weg waren verbeterslagen te maken met betrekking tot een verbeterde communicatie met de instanties in de wijken en de kwaliteit van de krant verliezen de wijken een belangrijk communicatiemiddel waarin door organisaties en ondernemers veel gedeeld werd en tegemoet kwam aan de vele oudere lezers die niet over internet beschikken. In het novembernummer hebben we mogen lezen dat het initiatief, co-creatie, waarin dezelfde wijkraad vertegenwoord is op zoek is naar bewoners en dat de communicatie tekort schiet en wij constateren dat van delen geen sprake is.  U begrijpt dat wij niet in de stemming zijn te onderschrijven wat de gemeente Groningen ons voorhoudt in een toelichting op haar begroting : Spreken over een succesvol initiatief co-creatie Paddepoel. Kortom rijst de vraag of zij die zeggen en beweren ons als wijk te vertegenwoordigen het vertrouwen van bewoners genieten door te gaan op de ingeslagen weg. De tijd zal het leren of wordt het tijd voor een gekozen burgerraad en een eigen gekozen wijkburgermeester?

Lezers, ondernemers, adverteerders, organisaties, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, drukkerij Noordpers, de bezorgers en alle collega’s van de wijkkrantredactie bedankt voor jullie inzet. Jammer dat het zo heeft moeten eindigen. Wij deden het voor u!

2 gedachten over “Einde wijkkrant Nr. 1 – Redactie dient ontslag in

  1. Beste redactie,

    Ik ken de achtergronden niet in detail, behalve de toelichting in het artikel, maar vind het wel heel jammer dat de Nummer 1 straks niet meer bestaat. De krant brengt nieuws vanuit de wijk op een leuke manier, met oog en oor voor de achterkant van het gelijk.

    Eigenlijk kan ik me niet voorstellen dat het niet mogelijk is om toch op de een of andere manier door te gaan. Er gebeurt te veel in onze wijk om aan Facebook over te laten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *