Erepenning gemeente Groningen voor Jos Aartsen UMCG

Burgemeester Koen Schuiling reikte vandaag de Erepenning van de gemeente Groningen uit aan Jos Aartsen.
De uitreiking vond plaats tijdens de afscheidsbijeenkomst van Jos Aartsen als voorzitter Raad van Bestuur UMCG. Met het toekennen van de Erepenning drukt het gemeentebestuur zijn waardering uit voor al datgene dat Jos Aartsen voor gemeente en regio bereikt heeft.

Jos Aartsen maakt sinds 2008 deel uit van de Raad van Bestuur, waarvan de laatste zeven jaar als voorzitter. Hij heeft zich altijd ingezet voor een goed functionerend universitair medisch centrum, maar ook stimuleerde hij de samenwerking van de diverse gezondheidszorginstellingen. Zo benadrukte hij het belang van de huisartsen- en verloskundige functies in de stad, een goed functionerende Spoedeisende Hulp voor Groningen en omliggende gemeenten en initiatieven voor betere samenwerking met en in de ouderenzorg.  Om de economische bedrijvigheid in Noord-Nederland te stimuleren was hij ook actief binnen de Noordelijke Innovatie Board.
Tekst gaat door onder de foto’s

De afscheid nemende bestuursvoorzitter was ook nauw betrokken bij het bestuurlijke traject om de ziekenhuisvoorziening in de krimpregio Noordoost-Groningen op een passend en verantwoord niveau te behouden. Uiteindelijk resulteerde dat in het nieuwe Ommelander Ziekenhuis Groningen.

Daarnaast was hij ook een effectief lobbyist in Den Haag. Dat resulteerde onder meer in de komst van het Protonencentrum en het Lifelines onderzoek. Ook sprak Jos Aartsen zijn steun uit aan de medewerkers en patiënten die gebukt gaan onder de aardbevingen. Vanwege deze betrokkenheid werd hij in 2014 voorzitter van de onafhankelijke Commissie Bijzondere Situaties.

Ook heeft Jos Aartsen zich sterk gemaakt voor een rookvrij UMCG en was hij actief betrokken bij het initiatief om de stad Groningen rookvrij te maken.

Voor zijn jarenlange inzet, daadkracht, betrokkenheid en doorzettingsvermogen kent het gemeentebestuur van Groningen Jos Aartsen nu de Erepenning van de gemeente toe.

Foto’s: Siebrand Wiegman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *