Extra geld voor cultuursector Groningen

cultuur-de muze dreigt dood te bloeden-1Het college van B&W stelt in 2015 en 2016 extra geld beschikbaar voor de aanpak van de belangrijkste knelpunten in de Groningse cultuursector. Daarmee reageert het college op de door de Kunstraad uitgevoerde evaluatie van het eerste jaar van de huidige cultuurnota. Met het extra geld wil het college de uitvoering van de cultuurnota 2013-2016 op peil houden, nieuwe prikkels geven om de cultuursector in beweging te houden en samenwerking tussen verschillende instellingen bevorderen.

De Kunstraad concludeert dat de culturele sector de moeilijke tijden vanwege crisis en bezuinigingen vrijwel ongeschonden heeft doorstaan, maar dat er wel zorgen zijn. Een aantal instellingen dreigt volgend jaar in de problemen te komen, de samenwerking in de diverse sectoren komt onvoldoende van de grond en het nieuwe profiel van het Grand Theatre moet nog beter uit de verf komen. Op het gebied van cultuureducatie heeft de Kunstraad zorgen over de betrokkenheid van scholen en ook oordeelt de raad dat het beleidsplan van Vrijdag (fusie-instelling Kunstencentrum en Muziekschool) nog teveel vragen open laat.

In het coalitieakkoord hadden de collegepartijen al afgesproken om de komende twee jaar 750 duizend euro extra te besteden aan cultuur. Daar komt nu ruim 250 duizend euro bij.

Met het extra geld kunnen de belangrijkste knelpunten worden aangepakt. Zo kan de komende jaren het wegvallen van een aantal maatschappelijke banen in de cultuursector worden opgevangen. Ook is er geld voor talentontwikkeling en het stimuleren van samenwerking. Om innovatieve ideeën in de cultuursector een kans te geven wil het college een cofinancieringsbudget instellen, waarbij het initiatief vooral bij partijen buiten de gemeente ligt.

De voorstellen van het college bieden een oplossing voor de jaren 2015 en 2016.

De komende maanden gaat het college met de sector in gesprek over de keuzes die gemaakt moeten worden voor de periode daarna. Het accent zal daarbij liggen op meer focus in het cultuurbeleid, ruimte voor nieuwe initiatieven en meer samenhang in het aanbod. Met als uiteindelijk doel om de sterke positie van de eigenzinnige cultuurstad Groningen te behouden en te versterken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *