Fietsplannen wijkraden Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk goed alternatief

groningen-park selwerd-aktie bomenkap stadhuis-5040De Stadspartij is een groot voorstander van de alternatieve fietsplannen van de wijkraden Paddepoel, Selwerd en Tuinwijk.
‘Deze plannen zijn logischer, veiliger en minder ingrijpend voor de omgeving,’ aldus fractievoorzitter Amrut Sijbolts.
In het plan van het college moet de oversteek op de Eikenlaan en Wilgenlaan een voorrangsoversteek voor fietsers worden.
Een erg onveilige situatie, zo blijkt ook uit het advies van de politie, die stelt dat de veiligheid en de aanrijtijden van de hulpdiensten hierdoor in het geding gaan komen, en ook Qbuzz voorziet een vertraging in de dienstregeling.

De bewonersverenigingen maken in hun alternatieve plan zoveel mogelijk gebruik van de bestaande infrastructuur en kiezen voor routes langs de Dierenriemstraat-Morgensterlaan en Sleedoornpad-Elzenlaan. Logische routes, zo vindt de Stadspartij, want hierbij wordt gebruikgemaakt van de bestaande kruisingen met verkeerslichten, wat deze alternatieven meteen al veiliger maakt dan wat het college voorstelt.

Bijkomend voordeel is dat het aantal bomen dat gekapt moet worden nihil is en dat dit plan ook nog eens een groot draagvlak onder bewoners kent.
Het argument van het college dat door het alternatieve plan een nieuwe tunnel moet worden aangelegd, verwijst de Stadspartij naar het rijk der fabelen.
Ten noorden van de Morgensterlaan kan het huidige voetpad eenvoudig tot fietspad worden omgetoverd en op de huidige tunnel onder de noordelijke ringweg worden aangesloten.

Voor de Stadspartij is de aanwezigheid van een sterk draagvlak onder bewoners uiteindelijk belangrijker dan Groningen wereldwijd als fietsstad op de kaart te zetten, zeker nu dankzij co-creatie door de verschillende wijken een uitstekend alternatief is ontwikkeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *