Gebruikers sporthallen onttevreden onderhoud en hygiëne

sport gymnastiek volleybal voor ouderen-2De gebruikers van de sporthallen van de gemeente Groningen zijn tevreden over de gemeente als verhuurder van de sporthallen en de dienstverlening rondom de verhuur. Minder tevreden zijn gebruikers over het onderhoud en de hygiëne van diverse douches, toiletten en kleedkamers.

Opvallend is ook dat veel sportverenigingen en scholen aangeven in de toekomst meer gebruik te willen maken van de sporthallen. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek naar de klanttevredenheid van de gebruikers van de acht gemeentelijke sporthallen in stad.

 

Maatregelen

De gemeente Groningen heeft inmiddels een aantal maatregelen genomen om het onderhoud en de hygiëne van kleedkamers, douches en toiletten te verbeteren. Zo is er extra aandacht voor de wijze van schoonmaken en is er kritisch gekeken naar het tijdstip van schoonmaken en de interval tussen de schoonmaakbeurten. Daar waar het gedrag van gebruikers negatieve invloed heeft op hygiëne of onderhoud van de accommodatie, gaat de gemeente deze groepen hierop vaker aanspreken.

Om te kunnen voldoen aan de groeiende behoefte aan voldoende sportfaciliteiten in Groningen, heeft de gemeente een onderzoek opgestart naar mogelijke nieuwbouw. Hierbij gaat het om een nieuwe sporthal bij sportcentrum Kardinge in samenwerking met het Alfa College en de bouw van een hal bij de Euroborg samen met het Noorderpoortcollege. Binnenkort presenteert de gemeente de uitkomsten van dit onderzoek.

 

Onderzoek

Het klanttevredenheidsonderzoek is vorig jaar uitgevoerd door bureau Onderzoek & Statistiek en is een uitvloeisel van de motie “Verenigingen maken de sport” van de gemeenteraad uit november 2011. Voor het onderzoek zijn enquêtes afgenomen bij besturen en sporters van verenigingen, directies van scholen, leerkrachten en trainers. Bij het onderzoek is ook gebruik gemaakt van het stadspanel. Dit panel bestaat uit 7000 inwoners van de gemeente Groningen waarbij een dwarsdoorsnede van de panelleden regelmatig gevraagd wordt om deel te nemen aan gemeentelijke enquêtes

Het klanttevredenheidsonderzoek heeft betrekking op de sporthallen van Selwerd, Vinkhuizen, Lewenborg, Beijum, De Wijert, Hoogkerk, de tijdelijke sporthal van Kardinge en sporthal de Brug. Hierbij zijn voor iedere sporthal vragen gesteld aan gebruikers over o.a. het klimaat, ligging en bereikbaarheid, hygiëne en onderhoud, kwaliteit van materialen, prijsstelling, sfeer, dienstverlening en klachtenafhandeling


Periodiek onderzoek

Voor de sporthallen, gymlokalen en sportparken in Groningen geldt dat we de klanttevredenheid van gebruikers regelmatig willen meten. Bij Sportcentrum Kardinge en de zwembaden voert de gemeente Groningen al langer onderzoek uit naar de tevredenheid van de individuele klanten. Als vervolg op het “klanttevredenheidsonderzoek sporthallen” laat de gemeente Groningen in 2013 onderzoek uitvoeren naar de klanttevredenheid van gebruikers van de gymlokalen in stad.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *