Gemeenteraad over Sportpark Corpus den Hoorn en woningsplitsing

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-7432Op woensdag 23 april vergadert de gemeenteraad vanaf 16:30 in de nieuwe raadzaal van het Stadhuis. De nieuwe raad wordt voorgesteld om vooralsnog dezelfde raadscommissies in te stellen als in de vorige raadsperiode. Ook worden nieuwe leden en voorzitters van verschillende besturen en commissies benoemd, evenals de nieuwe plaatsvervangend voorzitter van de raad. Via gemeente.groningen.nl/gemeenteraad is de vergadering live te volgen en zijn de volledige agenda’s en alle vergaderstukken te bekijken.

groningen-corpus den hoorn-fc groningen-1Sportpark Corpus den Hoorn

De ChristenUnie en de Stadspartij hebben een interpellatiedebat aangevraagd over de ontwikkelingen op Sportpark Corpus den Hoorn. Er zijn volgens de partijen teveel open eindjes in de plannen. Uit een artikel in de Gezinsbode maken de partijen op dat het topsportzorgcentrum mogelijk niet meer op de beoogde toplocatie langs de A7 komt. Dat zou betekenen dat SC Gronitas eerder onnodig van die plek heeft moeten wijken. Verder vragen de partijen zich af wat het gebruik van de velden door FC Groningen betekent voor de amateurverenigingen en of er meer onbelichte aspecten zijn, zoals bijvoorbeeld de belijning van de velden.

 Woningsplitsing

Het college stelt de raad voor om middels een facetbestemmingsplan het splitsen van woningen tegen te gaan. Huiseigenaren die ervoor kiezen om hun woning bouwkundig te splitsen, omzeilen de 15% norm die geldt voor jongerenhuisvesting. Hierdoor ontstaan zelfstandige woonruimten voor jongeren die niet meetellen voor de norm, wat de druk op de leefbaarheid in sommige wijken verhoogt.

Enkele fracties bleven na de behandeling van het voorstel vorige week tijdens de raadscommissie zitten met vragen. Onder andere over de afwijkingsbevoegdheid en de mogelijkheden voor maatwerk. Woensdag praat de raad verder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *