H.N. Werkman Leven & Werk in Groninger Museum

groningen-centrum-museumeiland-werkman-13Op 10 april 1945, vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog, werd de Groninger drukker en kunstenaar H.N. Werkman (1882-1945) door de bezetter gefusilleerd. Was dat omdat hij illegaal drukwerk maakte? Was hij als kunstenaar door het maken van door de nazi’s verboden kunst een gevaar geworden? Of is hij het slachtoffer geworden van de paniek en de chaos van de laatste oorlogsdagen? De reden van zijn dood is nog steeds niet duidelijk. Feit is wel dat hiermee een eind kwam aan het leven van een bevlogen kunstenaar, die vooral na 1945 met zijn kunst een goede, internationale reputatie zou opbouwen.
Overzichtstentoonstelling van 11 april tot en met 1 november 2015
In 2015 herdenkt het Groninger Museum Werkmans zeventigste sterfdag met de overzichtstentoonstelling H.N. Werkman (1882-1945) Leven & Werk. In deze tentoonstelling zijn druksels en schilderijen, experimenteel drukwerk en bijzondere publicaties uit de oorlogsjaren te zien. De eigenzinnige ontwikkelingen in zijn werk tonen een kunstenaar die zich steeds bleef vernieuwen, en die zich niet hield aan regels die anderen hem oplegden. Hij gaf zijn eigen draai aan de begrippen abstract en figuratief. ‘Het resultaat is naar mijn aard, niet naar een princiep’, schreef hij in 1942 aan een vriend.
Tegelijkertijd is er een wisselwerking tussen zijn levensloop, de tijd waarin hij leefde en de ontwikkeling van zijn kunstenaarschap. Zijn grafische achtergrond, de economische ontwikkelingen, het kunstleven in Groningen en in de rest van de wereld, de oorlogsjaren – het unieke van Werkman ligt in de antwoorden die hij hierop vond met zijn kunst. In de expositie is dit niet alleen te zien in zijn werk maar ook in brieven, portretten, foto’s en familiedrukwerk. Het speelgoed-drukpersje waarop de gebroeders Werkman in hun jonge jaren boekjes maakten laat de start van Werkmans loopbaan zien. Ook is de handpers te zien waarop Werkman zijn druksels maakte.

Boek
Bij uitgeverij W BOOKS is een boek verschenen onder dezelfde titel: H.N. Werkman (1882-1945), Leven & Werk. Tien auteurs nemen de lezer mee door het levensverhaal van Werkman. Het bevat zo’n honderd verhalen en een schat aan beeldmateriaal. Prijs: € 29,95.

Stripboek door Barbara Stok
Op 10 april verschijnt ook een stripboek over H.N. Werkman, getekend door Barbara Stok. Dit boek, getiteld De Omslag, beschrijft de periode waarin Werkman de omslag maakte van zakenman naar kunstenaar. Prijs: € 15,00.

Culturele manifestatie
Het boek en de expositie maken deel uit van een groot cultureel project in 2015 waarmee H.N. Werkman 70 jaar na zijn overlijden herdacht wordt. Onder verantwoordelijkheid van de stichting Werkman 2015 wordt een groot aantal activiteiten georganiseerd op verschillende locaties in de stad en provincie Groningen. Met dans, muziek en theater en in lezingen en publicaties wordt H.N. Werkman als een belangrijke en nog steeds inspirerende kunstenaar voor het voetlicht gebracht. Meer informatie kunt vinden op www.werkman2015.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *