Haren niet aanwezig tijdens presentatie herindelingsontwerp

herindeling-gemeentes-0365De gemeente Haren geeft de voorkeur aan zelfstandigheid en is het oneens met de opgelegde fusie met Groningen en Ten Boer door de provincie Groningen. Mocht dat, als gevolg van besluitvorming in de Tweede en Eerste Kamer, niet mogelijk blijken, dan vindt de gemeente Haren het belangrijk dat er een goede basis ligt voor een mooie nieuwe gemeente. De gemeente Haren heeft daarom samen met de gemeenten Groningen en Ten Boer meegewerkt aan het opstellen van het voorliggende provinciale herindelingsontwerp

Een gemeente van betekenis
De nieuw te vormen gemeente Groningen zal circa 230.000 inwoners tellen en een oppervlakte van bijna 200 km2 hebben, qua inwonertal de vijfde gemeente van Nederland. Een gemeente van bestuurlijke betekenis en een economische motor in Noord-Nederland en ver daarbuiten. Een bestuurskrachtige en financieel robuuste gemeente, die in staat is de complexe opgaven van nu en in de toekomst aan te kunnen. Met deze herindeling kan de nieuwe gemeente Groningen een nog belangrijkere rol spelen in de regio, in de provincie, in Nederland en naar Europa.

Acht weken ter inzage
Dit herindelingsontwerp is op 13 september 2016 door het college van GS vastgesteld en wordt vanaf 21 september 2016 gedurende acht weken door de colleges van B en W van de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan eenieder zijn of haar zienswijze op dit herindelingsontwerp aan het college van GS kenbaar maken. Het college van GS stelt vervolgens een herindelingsadvies op, dat door Provinciale Staten wordt vastgesteld en aan de minister van BZK wordt gezonden. De raden van de drie betrokken gemeenten hebben uiterlijk drie maanden na ontvangst van het herindelingsontwerp de tijd om hun zienswijze aan het college van GS kenbaar te maken.

Foto’s: Siebrand Wiegman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *