Het Groninger Museum: ‘t kon minder

Vandaag, woensdag 29 oktober, bestaat het opvallende gebouw van het Groninger Museum 20 jaar. Grontmij (Europees advies- en ingenieursbureau) heeft gedurende de afgelopen 12 jaar publieksonderzoek voor het museum uitgevoerd. Belangrijke bevindingen zijn: een groot deel van het publiek combineert het museumbezoek met een bezoek aan de stad en regio, geeft aan van plan te zijn terug te komen, en reist met de trein naar het museum. Ook is het publiek divers en stijgt het aandeel buitenlandse bezoekers.

Internationale en nationale bezoekers
De afgelopen 20 jaar hebben meer dan 4,5 miljoen mensen uit binnen- en buitenland het Groninger Museum bezocht. Naar een expositie als Go China in 2008, waarvoor veel landelijke publiciteit is geweest, kwamen relatief veel bezoekers van buiten de drie noordelijke provincies: een aandeel van ongeveer 80%. Ongeveer 6% kwam uit de stad Groningen. Ook trekt het museum steeds meer internationaal publiek. De expositie Natural Beauty werd dit jaar bezocht door het hoogste aandeel buitenlandse bezoekers ooit: 15%. Tien procent van de bezoekers kwam uit Duitsland.

Binding met stad en regio – economische spin-off
De regio en het museum vullen elkaar economisch en maatschappelijk enorm aan. Veel bezoekers combineren een museumbezoek met een bezoek aan de binnenstad, vaak met overnachting(en) in stad of regio. Ook geven bezoekers gemiddeld ongeveer €45,- uit. Bij een gemiddeld bezoekersaantal van ongeveer 200.000 per jaar, komt dit jaarlijks dus uit op ruim 9 miljoen euro.

Diversiteit bezoekers
Het museum trekt met de grote variëteit in tentoonstellingen en activiteiten op het gebied van mode, fotografie, traditionele schilderkunst, geschiedenis en archeologie een divers publiek. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 50 jaar, maar op bijvoorbeeld Nordic Art (2013) kwam een jonger publiek af en bijvoorbeeld Russische Sprookjes (2008) trok meer oudere bezoekers.

Tevredenheid bezoekers
Bezoekers blijken erg tevreden over het Groninger Museum: de overgrote meerderheid (90%) zegt terug te willen komen.

Vervoer
Door de gunstige ligging van het Groninger Museum, tegenover het Centraal Station, komt meer dan een derde van de bezoekers met de trein. Bij een groot aantal exposities, bijvoorbeeld Azzedine Alaïa in 2012 en Waterhouse in 2009, is het aandeel treinreizigers groter dan het aandeel autorijders.

Grontmij
Het rapport, met de samenvatting en conclusies uit dit publieksonderzoek van de afgelopen 12 jaren, wordt aangeboden door Grontmij. Grontmij is een toonaangevend Europees advies- en ingenieursbureau met uitgebreide expertise op het gebied van stedelijke ontwikkeling, energie, snelwegen en wegen, light rail, duurzame gebouwen en water. Sinds 2002 voert Grontmij in opdracht van het Groninger Museum jaarlijks onderzoek uit onder de bezoekers aan de grotere exposities.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *