Minder herplant bomen in Groningen

vinkhuizen-tarralaan-nationale boomplantdag-14In Groningen zijn vorig jaar 992 bomen geplant. Maar er werden ook 1.857 bomen geveld. Dit laatste komt door minder herplant door Stadjers en de stormschade van oktober 2013. Dit staat in de bomenbalans, een evaluatie van het bomenbeheer door de gemeente.

 

In principe wil de gemeente dat tegenover elke gevelde boom een herplant staat. Soms kan dat niet omdat een boom onvoldoende ruimte heeft om zich te ontwikkelen. Dat doet zich bijvoorbeeld voor als teveel bomen bij elkaar staan. Toch is bij het verlenen van vergunningen de herplantverplichting vaker opgelegd dan in 2013.

Aanvragen
De gemeente maande particulieren echter minder vaak tot herplant. Vaak waren de bomen te groot geworden ten opzichte van de kleine tuin. Ook kreeg de gemeente vorig jaar meer aanvragen binnen om bomen uit te dunnen. Bij dit onderhoud is herplant niet gewenst.

steden nederland, groningen, kostverlorenStorm
Al met al telt Groningen 865 bomen minder dan een jaar geleden. Dat komt ook door de storm die op 28 oktober 2013 woedde. Hierbij legden uiteindelijk zo’n 700 bomen het loodje. Als de gemeente al deze bomen wil herplanten, kost dat ruim 2 miljoen euro. Voor 210 bomen is herplant niet nodig omdat het beeld niet wezenlijk is aangetast. Ook zouden nieuwe jonge bomen door de schaduw niet overal kans maken om te groeien.

Kastanjeziekte
De vervanging van de overig 490 bomen kost ruim 1,8 miljoen euro. Hiervoor is geen geld in het reguliere budget voor bomenonderhoud. B&W gaan bij het opmaken van de jaarrekening over 2013 en komende begrotingen na of ze geld kunnen vinden om een deel alsnog te herplanten. Een andere ontwikkeling is de uitbreiding van de kastanjeziekte in 2013. Aan zowel de singels als de Berlageweg in de Hunze vindt dit jaar herplant van bomen plaats.

03-04-2014 15:30

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *