Nieuws van de wijkagent Paddepoel Zuid

groningen-paddepoel-noorderkroonstraat-politie media-1Op 26 januari jl. heeft het Mobile Media Lab in de Noorderkroonstraat in Paddepoel Zuid te Groningen gestaan. Hier zijn de burgers middels een digitale vragenlijst / enquête bevraagt op drie hoofdpunten. Te weten: veiligheid, de wijkagent en sociale media. Ook zijn de wijkagenten met vele bewoners in gesprek geweest.
In totaal hebben 32 mensen de vragenlijst beantwoord. Dit waren 26 mannen en 6 vrouwen. De leeftijden waren tussen 18 min en 70 plus. Dit was goed verdeeld in alle leeftijdscategorieën. 18 personen kwamen uit Paddepoel Zuid, 4 uit Paddepoel Noord en 10 woonden elders.

Veiligheid:
Als veilige plekken werden aangegeven: thuis, de gehele wijk, de Voermanstraat, Ossehoederstraat en Noorderkroonstraat.
Als onveilige plekken werden aangegeven: Orionlaan en Orionpark, De Voermanstraat, De Noorderkroonstraat, De Steenbokstraat, de tunnels bij Pleiadenbrug en de voetbalkooi.
Als top 3 van onveilige plekken werden genoemd: 1e Orionpark, 2e Voermanstraat en 3e Noorderkroonstraat.
Volgens de bevraagden moet de politie aandacht bestelden aan: 1e veiligheid tunnels, 2e drugsoverlast, 3e jeugdoverlast en 4e scooteroverlast.

Wijkagenten:
13 bevraagden kenden hun wijkagent wel en de overige niet. 16 wisten hoe ze in contact moeten komen met hun wijkagent en 14 niet.
De top 3 die de wijkagenten moeten aanpakken waren heel algemeen zoals, agressie / geweld, criminaliteit, verkeersgedrag en hangjongeren.

Sociale media:
18 personen gebruiken Facebook en 5 Twitter. 3 daarvan volgen de wijkagent op Twitter en 3 volgen de politie op Facebook. Zij vinden de berichtgeving goed. Volgens de bevraagden zou de politie meer moeten inzetten op Facebook. Men heeft behoefte aan positieve berichten.
Het overgrote deel laat zich voor bv. een getuigenoproep informeren via Burgernet en de media.

Overige:
9 personen hebben aangegeven dat zij graag geïnformeerd willen worden over de uitkomst van de enquête.

Jacob Kobes, Gerard Heideveld en Menno Wieringa,
Wijkagenten Paddepoel en Zernike campus

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *