Opening foto-expositie Compassie in beeld

Winnende foto Compassie in beeld - Alexander LediyVandaag opent wethouder Mattias Gijsbertsen de foto-expositie ‘Compassie in beeld’. Voor de ramen van het gemeentegebouw aan de Kreupelstraat zijn de foto’s van deze expositie zes weken te zien. Ook hangen er foto’s gemaakt door bezoekers van dagopvang voor dak- en thuislozen Open Hof. De foto’s brengen in beeld wat compassie in de stad Groningen betekent: vriendelijk, grootmoedig, vergevingsgezind, gastvrij, hulpvaardig, attent, nieuwsgierig, empathisch en respectvol.

Groningse amateurfotografen hebben op verzoek van ‘Stadjers voor Compassie’ uitingen van compassie in Groningen gefotografeerd. Gelijktijdig met de compassiefoto’s zullen ook foto’s van bezoekers van dagopvang voor dak- en thuislozen Open Hof geëxposeerd worden. Deze foto’s zijn gemaakt door dak- en thuislozen met een wegwerpcamera. Het project is begeleid doorfotograaf Arend Jan Zwarteveen.

Een vakjury beoordeelde de inzendingen. De drie beste inzendingen zijn van Alexander Lediy, Gertjan Rodenboog en Gerard Julsing. Zij krijgen geldprijzen van respectievelijk 500, 250 en 100 euro. De inzending van Korrie van Leeuwen krijgt een eervolle vermelding.

Op verzoek van ‘Stadjers voor Compassie’ heeft Groningen zich begin 2013 aangesloten bij de internationale beweging van Compassiesteden, waardoor ze de titel ‘Compassiestad’ mag voeren gedurende tien jaar. Groningen beschikt met het Platform Religie en Levensbeschouwing over een partner die de promotiecampagne ‘Stadjers voor Compassie’ uitvoert.

De opening van de tentoonstelling markeert tevens de afsluiting van het driejarige project Stadjers voor Compassie. De campagne ‘Stadjers voor Compassie’ werd gelanceerd op 11 november 2011 en heeft tot doel om diversiteit in Groningen onder de aandacht te brengen en het gemeentelijke diversiteitsbeleid te ondersteunen. De campagne moet leiden tot erkenning en waardering van verschillen in culturen en opvattingen in de stad Groningen.

Projectvoorzitter Marijke van de Hel staat hierbij stil en geeft aan hoe het ijveren voor een compassievoller Groningen doorgaat. In het kader van dit project is een Handvest voor Diversiteit opgesteld. Ook zijn twaalf compassieambassadeurs uit verschillende sectoren van het maatschappelijk veld aangesteld. Meer informatie over het project is te vinden op www.stadjersvoorcompassie.nl

Foto: Alexander Lediy

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *