Provincie Groningen presenteert herindelingsadvies Groningen, Haren en Ten Boer

Vanmorgen, dinsdag 20 december, maakte gedeputeerde Patrick Brouns bekend dat de provincie definitief wil dat Haren gaat fuseren met Groningen en Ten Boer.

Tegen het provinciale plannen werden 1.127 zienswijzen ingediend, waarvan er 950 uit Haren kwamen. Zo’n zestig procent daarvan was negatief over de voorgestelde fusie. Het ging vooral om inwoners van Haren die vinden dat er geen draagvlak is voor een fusie.

Het provinciebestuur zet ondanks de zienswijzen, de fusie door. Haren is volgens het bestuur niet financieel niet krachtig genoeg om op eigen benen te staan.  Het advies komt op 1 februari aan de orde tijdens een vergadering van Provinciale Staten. Na goedkeuring door de Provinciale Staten moet uiteindelijk de Tweede en Eerste Kamer over de fusieplannen besluiten.

De provincie maakte verder bekend dat ambtenaren die bij Haren en Ten Boer in vaste dienst zijn op 1 februari volgend jaar  bij de nieuwe fusiegemeente aan de slag kunnen.

Naast Patrick Brouns en Henk Staghouwer waren burgemeester Peter den Oudsten van Groningen en André Nadort van Ten Boer aanwezig. Ook Marga Kool was aanwezig. Zij is door de provincie verzocht op te treden om de belangen van inwoners en ambtenaren te verwerken in het herindelingsproces omreden dat de gemeente Haren vooralsnog niet wil meewerken aan het herindelingsproces.

Kijk voor meer informatie op www.herindelingghtb.nl.

Foto’s: Siebrand Wiegman

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *