Ruim acht miljoen voor onderwijshuisvesting in Groningen

Nieuwbouw, uitbreiding en verbetering van kwaliteit in 2016

milieuactie siebe jan bouma school oosterpark-10

In 2016 trekt de gemeente Groningen 8,7 miljoen euro uit voor nieuwbouw, uitbreiding en verbetering van de kwaliteit van de scholen in Stad. Het programma voor deze investeringen is in nauw overleg met de schoolbesturen van het basis, speciaal en voortgezet onderwijs tot stand gekomen.Van de 8,7 miljoen euro is ruim 4,6 miljoen gereserveerd voor het eerste deel van de nieuwbouw van de Borgmanschool en de S.J. Boumaschool. Voor de voorbereiding van de nieuwbouw van de Oosterhoogebrugschool is 51 duizend euro beschikbaar en voor het laatste deel van de vervangende nieuwbouw van de Tamarisk in de Wijert wordt 1 miljoen euro uitgetrokken. Het college van B&W heeft 9 ton gereserveerd voor de uitvoering van de laatste serie van het project ‘Fris en Duurzaam’. Hiermee is het mogelijk om in een vijftal basisscholen, De Beijumkorf; De Triangel; De Wegwijzer; De Driebond en De Meerpaal, het binnenklimaat ingrijpend te verbeteren.

Wethouder Onderwijs Ton Schroor: “Kinderen hebben recht op goed onderwijs. Goede leerkrachten, die met behulp van gedegen methodes les geven, zijn hierbij essentieel. Maar het maakt nogal wat uit of je dat onderwijs in een prettige, goed geoutilleerde klas krijgt of in een schoolgebouw waar het binnenklimaat duidelijk te wensen over laten. Met deze investering van in totaal 8,7 miljoen zorgen we er voor dat in 2016 de leeromstandigheden voor de kinderen in Groningen nog beter worden.”

De gemeente Groningen is samen met de schoolbesturen verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen in gebouwen waar het prettig is om te leren en te werken. Het programma voor onderwijshuisvesting in Groningen bevat de jaarlijks door de schoolbesturen van het basis, speciaal en voorgezet onderwijs ingediende aanvragen voor huur, uitbreiding of nieuwbouw van scholen.

Het Breed Besturen Overleg (BBO) waar alle schoolbesturen van het basis, speciaal en voortgezet onderwijs in Groningen aan deelnemen, heeft inmiddels volledig ingestemd met het Programma en Overzicht Onderwijshuisvesting 2016.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *