Schimmige NLA-gelden eindelijk op de politieke agenda

De stadspartij heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Al jaren hebben wij de transparantie van deze schimmige organisatie aan de order gesteld. Wie bepaald de projecten, waar gaat het geld het en met welk doel. De ons kent ons cultuur, waarbij mensen met dubbele petten in zitten.

Zij dienen hun plannen in en deze worden telkens male zonder problemen gehonoreerd. Een recentelijk voorbeeld is de gelden die worden uitgegeven voor de exploitatie van de Plutozaal voor een ruim bedrag. Andere verenigingen zien hun ledenaantal terug lopen vanwege de hoge contributie of komen niet in aanmerking  voor kleedgeld. Ouderen die al jaren met elkaar genieten van het dansen. Feesten worden georganiseerd voor de somma van 50.000 euro waar weinig mensen op af komen. We kunnen wel even doorgaan. De ingediende plannen zijn niet bekend laat staat de notulen. Zelf hebben we heel zorgvuldig eens een aanvraag gedaan maar kregen de vraag terug om het nogmaals te beargumenteren. Nee, eenlingen die zich volledig inzetten voor de wijk tellen niet.

Het is te hopen dat met de vragen die nu voorliggen wordt bereikt dat de schimmigheid van deze instituten tot het verleden gaat behoren en dat het transparant gaat worden welke plannen zijn ingediend, welke niet zijn gehonoreerd en waarom, en eindrapportage over het behaalde resultaat. Samen maken wij de wijk en stad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *