Theaterstuk bewustwording comazuipen Alfa-college

onderwijs-alfa college-1Theaterstuk moet bewustwording van risico’s vergroten

Het Alfa-college besteedt dit schooljaar aandacht aan de risico’s van overmatig drank- en drugsgebruik. Samen met de GGD, Verslavingszorg Noord-Nederland en christelijke verslavingszorg “Terwille” start de mbo-school het project ‘Nait doun’ om de bewustwording van deze risico’s te vergroten onder studenten, ouders en docenten. Het project omvat een theatervoorstelling, workshops en voorlichtingsavonden.

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. Overmatig drank- en drugsgebruik kan leiden tot meer verzuim, dalende schoolprestaties en een verhoogde kans op voortijdige schooluitval.

Het Alfa-college wil een veilige en gezonde school zijn voor iedereen. De school heeft daarom in het verleden al op diverse manieren aandacht gevraagd voor belangrijke onderwerpen voor jongeren, zoals geweld op school, schuldproblematiek en seksuele diversiteit. Dit jaar is drank- en drugsgebruik het thema.

Samen met de GGD, Verslavingszorg Noord-Nederland en “Terwille” wil de school studenten, hun ouders en docenten middels voorlichting in staat stellen op een verantwoorde manier met drank en drugs om te gaan. Hiermee beoogt het Alfa-college ook een bijdrage te leveren aan de gezondheid van haar studenten. Dit past in het beleid van het Alfa-college voor een gezonde school.

Theaterstuk

Een belangrijk onderdeel van het project is de theatervoorstelling ‘De thuiskomst’. Dit theaterstuk is de opmaat voor de workshop voor studenten. De cast bestaat uit studenten van het Alfa-college. Deze werkwijze is in het verleden beproefd met projecten rond andere thema’s, zoals seksuele diversiteit en schuldproblematiek. Het theaterstuk wordt in de loop van het schooljaar opgevoerd op alle locaties van het Alfa-college. De première is 1 november 2013 om 20.00 uur op de locatie Admiraal de Ruyterlaan in Groningen.

Het project wordt gefinancierd door het Alfa-college en met subsidies van Rabobank, Gemeente Groningen en VSV-gelden. De activiteiten die in het project worden ontplooid, worden op termijn onderdeel van het gehele veiligheids- en gezondheidsbeleid van het Alfa-college.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *