Tijdelijke fietsbrug locatie Paddepoelsterbrug 

De provincie Groningen en de gemeenten Groningen, Het Hogeland en Westerkwartier hebben op 7 juni 2019 kennis genomen van het besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat om de aangevaren Paddepoelsterbrug niet terug te leggen. De minister vindt het risico op nog een aanvaring te hoog. De minister heeft toegezegd om de verbinding te herstellen met een tijdelijke hoge fiets-voetgangersbrug. Dit is het resultaat van de gesprekken die afgelopen maanden hebben plaatsgevonden tussen Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten.

Hoewel provincie en gemeenten zich hebben ingezet om de aangevaren brug terug te laten plaatsen, respecteren zij het besluit van de minister met de gelijktijdige toezegging dat er zo snel mogelijk een tijdelijke hoge fiets-voetgangersbrug komt. Rijkswaterstaat bekijkt daarnaast of het mogelijk is om een tijdelijke fietsvoetpont te laten varen. De provincie en gemeenten constateren dat de minister met deze unieke maatregelen ook de belangen van de omwonenden en de gebruikers van de brug heeft meegewogen.   

De gekozen tijdelijke oplossing kan niet los worden gezien van de structurele oplossing voor het geschikt maken van de vaarweg voor klasse Va-schepen. Rijkswaterstaat, de gemeenten en de provincie zijn ondertussen gestart met de planvorming voor een structurele oplossing, waarbij ook de omgeving wordt betrokken. 

In het afgelopen anderhalve jaar zijn drie aanvaringen geweest waarbij het beweegbare deel bij de laatste aanvaring van het landhoofd is gestoten. Rijkswaterstaat neemt maatregelen om het risico ter hoogte van de Paddepoelsterbrug te verlagen. Het gaat dan om het verbreden van de vaarweg naar 54 meter over ongeveer 400 meter en het verwijderen van de oude brugdelen. Hiermee worden de risico’s verlaagd naar een acceptabel niveau. Om dit te realiseren start Rijkswaterstaat de benodigde procedure op.

Alle foto’s: klik hier 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *