Woningen Castorflat Paddepoel worden opgeknapt

steden nederland, groningen, paddepoelLefier voert dit najaar groot onderhoud uit in de flat aan de Castorstraat. De 184 woningen, die worden bewoond door senioren, worden opgeknapt. Ook worden er diverse werkzaamheden aan de buitenkant van de flat gedaan. De werkzaamheden starten eind oktober 2015 en worden in het voorjaar van 2016 afgerond.

Investeren in woningverbetering
Lefier heeft de maatschappelijke opdracht om te zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met lage inkomens. Nu, maar ook in de toekomst. Daarom investeert Lefier duurzaam in nieuwbouw, onderhoud en woningverbetering. Door de Castorflat op te knappen, draagt Lefier bij aan een goed woningaanbod voor senioren in de wijk Paddepoel.

Werkzaamheden
Welke werkzaamheden er worden verricht, verschilt per woning. Het gaat om het vervangen van de centrale verwarming, het vervangen van keuken en sanitair, het isoleren van de plafonds van de bergingen, isolatie van de kopgevels en diverse werkzaamheden buiten de woning zoals schilderwerk. Bij iedere woning is geïnventariseerd wat er nodig is en dit is bes proken met de betreffende bewoners. De werkzaamheden worden uitgevoerd zonder dat de huur van de woningen wordt verhoogd.

Overleg met bewoners
De bewoners van de Castorflat zijn vroegtijdig bij de werkzaamheden in de flat betrokken. Er is een werkgroep gevormd, bestaande uit de bewonerscommissie en vijf bewoners van de Castorflat. Lefier overlegt minimaal één keer per maand met deze werkgroep. Met alle bewoners vindt een persoonlijk gesprek plaats over de werkzaamheden in hun woning. Ook ontvangen zij regelmatig een nieuwsbrief over de voortgang.

Overlast beperken
De werkzaamheden veroorzaken wel enige overlast voor bewoners. De aannemer doet zijn uiterste best om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. Er is een rustwoning ingericht waar de bewoners kunnen rusten, douchen en gebruik kunnen maken van het toilet op het moment dat er in hun woning gewerkt wordt en deze faciliteiten enige tijd niet bruikbaar zijn. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat alle woningen bereikbaar blijven voor hulpdiensten. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden houdt de projectopzichter van Lefier wekelijks spreekuur. De bewoners kunnen hier met eventuele vragen over de werkzaamheden terecht.

 

1 gedachte op “Woningen Castorflat Paddepoel worden opgeknapt

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *