Zoveel mogelijk Stadjers maatschappelijk actief

steden nederland, groningen, selwerdGroningen wil een sterke en sociale stad zijn waarin alle Stadjers actief deelnemen aan de samenleving. In de nota ‘Meedoen maakt het verschil’ verwoordt het College zijn ambitie: zoveel mogelijk inzet van vrijwilligers, zoveel mogelijk bijstandsgerechtigden maatschappelijk actief en mensen met een beperking blijven mee doen in onze stad.

Iedereen heeft immers talenten en kan een bijdrage leveren aan de samenleving in stad of wijk. Deze nota geeft aan hoe het College van B&W dit wil stimuleren. Het vrijwilligersbeleid is hiervoor de basis.

In Groningen vinden we het belangrijk dat iedereen meedoet. Door mensen te stimuleren maatschappelijk actief te worden, kunnen zij zich ontplooien en ontwikkelen en het maximale uit zichzelf halen. Daar komt bij dat alle Stadjers hard nodig zijn bij het op peil houden van het sociale en maatschappelijke leven in onze Stad. Voor bijstands-gerechtigden kan vrijwilligerswerk bovendien een eerste stap zijn naar werk. Uit onderzoek is overigens gebleken dat meer dan de helft van deze groep al maatschappelijk actief is.

Ondersteuning en waardering voor vrijwilligers
Vrijwilligers dragen bij aan de sociale samenhang van onze stad. Het is dus van groot belang om vrijwilligersorganisaties zoveel mogelijk te ondersteunen en waardering uit te spreken voor hun werkzaamheden. De gemeente doet dit onder anderen door jaarlijks een Jong Goud Award uit te reiken aan jonge vrijwilligers en het stadsbestuur neemt ieder jaar deel aan NL Doet. Dat betekent dat leden van het college zich op die dag inzetten voor een vrijwilligersorganisatie in de stad. Ook de medewerkers van de gemeente Groningen krijgen de gelegenheid om mee te doen aan NL Doet.

Om vrijwillige inzet onder bijstandsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen, vraagt de gemeente instellingen met projectvoorstellen te komen. Daarnaast zet de gemeente participatiecoaches in die bijstandsgerechtigden stimuleren en ondersteunen bij het maatschappelijk actief worden. Dagbesteding wordt zoveel mogelijk dichtbij huis georganiseerd. Hierbij werkt de gemeente samen met organisaties in de stad. Lukt het niet om dit in de stad te organiseren, dan zoekt de gemeente samenwerking met partners in de provincie.

Achtergrond
Gemeenten zijn met ingang van 1 januari 2015 officieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (inclusief AWBZ-begeleiding, kortdurend verblijf en beschermd wonen), de nieuwe Jeugdwet en de Participatiewet.
De nota ‘Meedoen maakt het verschil’ wordt vrijgegeven voor inspraak. De inspraakprocedure loopt van donderdag 28 november 2013 tot en met woensdag
8 januari 2014. De definitieve nota wordt begin 2014 vastgesteld in het College van B&W. Vervolgens zal de gemeenteraad van Groningen de definitieve kaders vaststellen.

1 gedachte op “Zoveel mogelijk Stadjers maatschappelijk actief

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *