Aantal asielaanvragen gedaald

COA Ter Apel tenten-0236Het aantal asielaanvragen is afgelopen jaar opnieuw fors gedaald. In 2012 zijn 15% minder eerste asielverzoeken ingediend dan een jaar eerder. In totaal ging het om 9.810 verzoeken. In 2011 waren dat er nog 11.590. Dit staat in de Rapportage Vreemdelingenketen 2012 die staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Door de dalende tendens in het aantal eerste asielaanvragen zakt Nederland van de zevende naar de achtste plaats op de lijst van Europese lidstaten met het hoogste aantal asielverzoeken. Bovenaan staat Duitsland met ruim 49.000 aanvragen. Frankrijk en Zweden staan op de tweede en derde plaats. In totaal stond in de hele EU de teller in oktober 2012 op circa 225.000 asielaanvragen.

Hoewel de daling van het aantal eerste asielaanvragen doorzet, blijft het aantal tweede en volgende asielverzoeken stijgen. Dat waren er in het afgelopen jaar 3.820. De stijging van 26% is zorgelijk omdat het gaat om procedures waarbij de uitkomst voor de vreemdeling vaak negatief blijft. Om asielzoekers zo snel mogelijk duidelijkheid te geven, is het van groot belang door te gaan met het stroomlijnen van de toelatingsprocedures.

De vertrekcijfers laten in 2012 een lichte daling zien. Dat komt vooral door de daling in het aantal personen dat aan de grens de toegang tot Nederland wordt geweigerd. Verder was het afgelopen jaar gedwongen terugkeer naar Irak en Somalië niet mogelijk. Daarnaast was de regeling voor langdurig in Nederland verblijvende kinderen, het zogeheten kinderpardon van invloed op de terugkeerbereidheid van gezinnen.

Bron: Rijksoverheid

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *