Bloedrode heidelibel – Sympetrum sanguineum

natuur-libellen-bloedrode heidelibel-ter apel-2De bloedrode heidelibel is een algemene libel op allerlei gronden, van veen tot zand, die vaak in de buurt van water te vinden is. Van de twee algemene heidelibellen met zwarte poten (ook de Zwarte heidelibel heeft zwarte poten) de grootste en met veel minder zwart op achterlijf en borststuk. Lijkt zeer veel op de zeer zeldzame Kempense heidelibel. Oude vrouwtjes kunnen wat roodachtig worden. Lees verder

Steenrode heidelibel (Sympetrum vulgatum)

natuur-libellen-steenrode heidelibel (5 van 6)De steenrode heidelibel is familie van de korenbouten. De libel is groot 35-40 mm. Poten zwart met gele strepen. Dijen van de voorste poten meestal tweekleurig: zwart-geel, soms met nog een zwart veegje in het geel. Lees verder

Bosbeekjuffer

natuur, insectenDe bosbeekjuffer (Calopteryx virgo) is een 45 tot 49 mm grote Juffer die in vrijwel heel Europa voorkomt. Door het verdwijnen van zijn biotoop, langzaam stromende (bos)beken met een heel goede kwaliteit van het water, is de soort in Nederland sterk achteruitgegaan en staat dan ook op de Nederlandse Rode lijst (libellen) als bedreigd. Lees verder

Platbuik (Libellula depressa) de breedste libel

natuur, insectenDe platbuik 39-48 mm is familie van de korenbouten. Een forse libel, die extra groot oogt vanwege het zeer brede achterlijf. Zowel voorvleugels als achtervleugels aan de basis met donkere vlek. De aders in de donkere vlekken zijn opvallend geel. Schouders met crèmekleurige streep. Lees verder

Bruine korenbout (Libellula fulva)

duitsland 2013, babke, bruine korenboutDeze vrij breed gebouwde libel heeft een lengte van 42-45 mm. Basis van de achtervleugels met duidelijke donkere vlek, basis van de voorvleugels met een zwart streepje. De aders in de donkere vlekken zijn opvallend oranje. Uiterste toppen van de vleugels met een vaag maar kenmerkend donker vlekje, vooral duidelijk bij vrouwtjes. Lees verder

Viervlek

De viervlek (Libellula quadrimaculata) is een echte libel uit de familie van de korenbouten (Libellulidae).

De soort staat op de Rode Lijst van de IUCN als niet bedreigd, beoordelingsjaar 2010, de trend van de populatie is volgens de IUCN stabiel. De viervlek is l in Nederland vrij algemeen. De soort komt in grote delen van Europa voor, behalve in het zuiden van Italië, Griekenland, IJsland en het Noorden van Noorwegen. Daarnaast komt hij ook in Noord-Amerika voor. Lees verder

Bruine glazenmaker

Net op de hoek van de Morgensterflat en de Algollaan spotten we deze bruine glazenmaker vanmiddag, eerst op het asfalt en later op een van de takken van het struikgewas.
natuur-libellen-bruine glazenmaker -2

De bruine glazenmaker (Aeshna grandis) is een libel uit de familie van de glazenmakers. Zowel het wijfje als het mannetje zijn overwegend bruingekleurd, zelfs de vleugels zijn bruin getint, het mannetje heeft daarnaast ook blauwe tekening. Lees verder

Paardenbijter – Aeshna mixta

Deze paardenbijter (Aeshna mixta) hebben we vanmiddag gespot in de Groninger wijk Paddepoel. De paardenbijter is een echte libel uit de familie van de glazenmakers (Aeshnidae). Het is met 63 mm een grote soort, maar een van de kleinere glazenmakers.
natuur-libellen-paardenbijter-1

De paardenbijter bijt geen paarden, Lees verder

Noordse witsnuitlibel

natuur-libellen-noordse witsnuitlibel-3De Noordse witsnuitlibel (Leucorrhinia rubicunda) is een dubbelganger van de venwitsnuitlibel: iets robuuster en minder kritisch en behoort tot de familie korenbouten.

Kenmerken
31-38 mm. Kleine soort, maar groter en vooral robuuster gebouwd dan de venwitsnuitlibel. Lees verder

Gewone oeverlibel

Galerij

Deze galerij bevat 6 foto's.

De gewone oeverlibel, Orthetrum cancellatrum, is familie van de korenbouten en is grote dan de andere oeverlibellen. Het achterlijf is pijlvormig: het begint breed, eindigt in een punt en heeft rechte zijkanten. Het gezicht is geel tot bruin. De pterostigma’s … Lees verder