Aardbevingsproblematiek voor herindelingsdiscussie

Voorzitter Henk van der Velde van Algemeen Plaatselijk Belang Bedum vindt dat de gemeentelijke herindelingsdiscussie in Groningen ondergeschikt moet zijn aan de aardbevingsproblematiek. “Om de focus te kunnen bepalen op datgene wat de regio op dit moment echt nodig heeft: daadkracht, doorpakken, eensgezindheid, visie en een vuist”. Dat zei Van der Velde op een door de gemeente Bedum georganiseerde avond met bewoners over herindeling, afgelopen dinsdag.

loppersum-persconferentie gaswinning-102De voorzitter van de vereniging voor dorpsbelangen wil in eerste instantie vooral bestuurlijke aandacht voor de problemen en zorgen van de bewoners van de aardbevingsregio: “Hun gebrek aan perspectief. Hun geketend zijn aan de realiteit zoals die er nu ligt; en dat is geen beste…. Die realiteit is een wrange realiteit. Die pleit – nee: schreeuwt! – er om die herindelingscarrousel voorlopig maar eens even op ‘stop’ te zetten.”

 

 

 

groningen-politiek-gemeentelijke herindeling-13Van der Velde vreest dat de discussie over herindeling ertoe leidt dat de aandacht van bestuurders wordt afgeleid van de echte prioriteiten: “Laten die problemen zich oplossen als bestuurders en politieke partijen ondertussen rollebollend over straat gaan over de meest gewenste gemeentegrootte? Me dunkt dat er in de regio wel andere prioriteiten zijn. En ik weet zeker dat onze inwoners daar ook zo over denken. Aan bestuurlijk geneuzel over G7’s en G-zoveels hebben ze een broertje dood: die willen gewoon actie. En snel!”

De voorzitter van APB vindt dat de elf burgemeesters van ‘bevingsgemeenten’ hun mannetje prima staan: “Hun inspanningen zetten in Den Haag zoden aan bevingsgevoelige dijken. Hun stem wordt gehoord. Hoewel we het allemaal wat indringender zouden willen zien. Hoe dan ook: Groningen en onze omvangrijke problemen staan in het land op de kaart. En dat is mede een verdienste van onze bestuurders.”

Hij vreest dat de vorming van een grote gemeente in Noord-Groningen misschien wel kan leiden tot minder aandacht voor de aardbevingsproblematiek. “Elf kritische monden of één, misschien wel een door hogere politiek bepaald en van bovenaf gedicteerd zwakker geluid: een voordeel van herindeling? Een risico van schaalvergroting noem ik dat!”, stelde Henk van der Velde.

Van der Velde bepleitte, net als de gemeenteraad van Bedum eerder, zelfstandigheid in samenwerking voor Bedum. Hij vindt dat het oordeel van de inwoners centraal moet staan: “Ik wijs op tevredenheidsonderzoeken die de gemeente Bedum de afgelopen jaren onder de inwoners heeft gehouden. Een dikke voldoende en meer: ruime zevens, achten en negens, zelfs. Wat willen we in vredesnaam nog meer?! Waar draait het in de kern van de zaak om: hoe de gemeente burgers bedient en hoe die adequaat, efficiënt en op maat service verleent. En die een toekomst biedt.” Bedum doet dat volgens hem.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.