Actualiteitendebat in Groningen over gevolgen thuiszorgorganisatie TSN

Stadhuis Groningen, woensdag 2 december, 16.00 uur, oude raadzaal
groningen instellingen tsn thuiszorg (1 van 1)

De gemeenteraad van Groningen debatteert woensdag 2 december om 16.00 uur in een zogeheten actualiteitendebat over de gevolgen van een mogelijk faillissement van thuiszorgorganisatie TSN.

Dit spoeddebat is aangevraagd door de SP en de Stadspartij. Tijdens het debat in de oude raadzaal van het stadhuis, ook live online te volgen via gemeente.groningen.nl/gemeenteraad, krijgt eerst de PvdA de gelegenheid zorgwethouder Ton Schroor vragen over TSN te stellen.

TSN Thuiszorg heeft uitstel van betaling aangevraagd, waardoor volgens de aanvragers van het debat een eventueel faillissement van de thuiszorgorganisatie “een stap te dichtbij” is gekomen. SP en Stadspartij willen van wethouder Schroor weten hoe de gemeente zich op een faillissement voorbereidt. “Hoe zorgt het college ervoor dat de continuïteit van de zorgverlening gegarandeerd is en blijft?”, willen SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk en Marjet Woldhuis van de Stadspartij weten. Zij vinden dat een faillissement moet worden vermeden en willen dat het college meer regie voert op de problemen in de thuiszorg en de problemen met TSN.

Werkgelegenheid
Voordat deze fracties het actualiteitendebat aanvroegen, had de PvdA al schriftelijke vragen aan B&W over de problemen bij TSN gesteld. Afgesproken is dat deze partij tijdens het debat haar vragen als eerste aan het college stelt. De PvdA wil dat bij een faillissement zo snel mogelijk wordt gekeken naar nieuwe organisatievormen om volgend jaar de zorg te kunnen garanderen. De fractie heeft ook vragen over de TSN-medewerkers. “Is het college het met de PvdA eens dat bij een faillissement van TSN de huishoudelijke hulptoelage nog steeds ingezet moet worden om werkgelegenheid van de huidige thuiszorgmedewerkers zoveel mogelijk te behouden?”, vragen fractievoorzitter Carine Bloemhoff en raadslid Bea Enting.

Ook nog drie raadscommissies
Naast het actualiteitencollege om 16.00 uur zijn er woensdag 2 december nog drie openbare vergaderingen van raadscommissies, eveneens live online te volgen via gemeente.groningen.nl/gemeenteraad. Eerder op de dag om 13.00 uur vergadert de raadscommissie Financiën en Veiligheid. Daarin gaat het onder meer over verlenging van het cameratoezicht in het A-kwartier en het nieuwe prostitutiebeleid, inclusief het voorstel de minimumleeftijd van prostituees van 18 naar 21 jaar te verhogen.

Sportpark Europapark
Onmiddellijk na het actualiteitendebat begint om 17.00 uur de raadscommissie Onderwijs en Welzijn. Op de agenda staan onder meer geld voor de sporthal Europapark, de nieuwe Omroepnota, acties tegen kindermishandeling en de aanpak van zogeheten perinatale sterfte en het bevorderen van gezonde zwangerschappen. ’s Avonds om 20.00 uur begint dan nog de raadscommissie Ruimte en Wonen. Dan gaat het onder meer over de sloop van sociale huurwoningen in Oosterhoogebrug, de toekomst van het burgerinitiatief Tuin in de Stad, de prestatieafspraken tussen de gemeente en woningcorporaties en de herziening van grondexploitaties zoals die van Meerstad.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.