Actualiteitendebat over Noorderkerk in gemeenteraad

akkerstraatDe gemeenteraad van Groningen debatteert woensdag 14 oktober om 16.00 uur in een zogeheten actualiteitendebat over de Noorderkerk. Aanleiding is het stopzetten door de gemeente van de bouw van appartementen bij de Noorderkerk. Dat gebeurde vorige week. Het debat vindt plaats op verzoek van de fracties van de SP en Stadspartij.

Volgens de gemeente zit er een fout in de vergunning waardoor er niet volgens het bestemmingsplan wordt gebouwd. Omwonenden die voor te veel jongeren in de wijk vrezen, probeerden via de rechter met het aanvragen van een voorlopige voorziening de bouw tijdelijk stil te leggen. Nog voor het vorige week tot een zitting kwam, legde de gemeente zelf de bouw stil door de vergunning in te trekken. De projectontwikkelaar moet met een nieuw bouwplan komen. Dan is het aan de gemeente om een nieuwe vergunning te verlenen.

Gevoeligheid
De SP en Stadspartij vragen zich af hoe het kan dat er bij de bouwactiviteiten bij de Noorderkerk fouten zijn gemaakt. “Na een jaar van discussie over bouwprojecten, bestemmingsplannen en de Woonvisie, waarin zorgvuldig omgaan met bouwprojecten die invloed hebben op de buurt en het betrekken van de buurt grote thema’s waren.” Vorig jaar is het Noorderkerktraject uitgebreid in de gemeenteraad aan de orde geweest. De twee fracties willen tijdens het debat van wethouder Roeland van der Schaaf weten wat er precies is gebeurd. “Waarom is zo laat ontdekt dat het plan niet past in het bestemmingsplan, des te meer nu het college op de hoogte was van de gevoeligheid van het plan in de buurt?”

Vertrouwen
Het draagvlak voor het plan was nihil bij de omwonenden, stellen de aanvragers van het debat Mechteld van Duin (SP) en Marjet Woldhuis (Stadspartij). “Op welke wijze gaat het college actie ondernemen om ervoor te zorgen dat de buurt daadwerkelijk invloed heeft op bouwplannen? Gaat het college er actief op toezien dat bewoners aan tafel komen te zitten bij de planvorming?” Zij willen ook van de wethouder weten waarom de omwonenden niet onmiddellijk zijn geïnformeerd over de intrekking van de vergunning en zij dit pas in de rechtbank hoorden. “Kan het college zich voorstellen dat dit het vertrouwen van bewoners in de gemeente, zeker gezien de gevoeligheid van de kwestie kan beschadigen?”

Inspreken
Stadjers kunnen bij dit actualiteitendebat als inspreker gebruik maken van het inspreekrecht. Zij krijgt daarvoor maximaal drie minuten. De totale inspreektijd per vergadering is maximaal een kwartier. Insprekers dienen zich minimaal 24 uur voor de vergadering aan te melden bij de griffie, tel. 050 367 7702.

Foto: Streetview

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.