Alle focus op Meerstad

groningen-centrum-stadhuis-raadszaal-7432Extern onderzoek toont aan: Gemeente met Meerstad op de goede weg

De gemeente kan en moet met Meerstad met volle energie op de ingeslagen weg verder. Dat blijkt uit het rapport “Alle ballen op Meerstad” van bureau Mindscape in opdracht van B&W. De nieuwe organisatievorm waarbij de gemeente enig aandeelhouder van ontwikkelmaatschappij GEMM Beheer BV is  en Bureau Meerstad niet alleen optreedt als grondexploitatiemaatschappij, maar ook als marketing- en verkooporganisatie, biedt slagkracht in de verdere ontwikkeling van het gebied. En de gekozen aanpak, te typeren als innovatief, kleinschalig en clustergewijs ontwikkelen, is onder het huidig economisch tij adequaat te noemen.

Dat zijn belangrijke conclusies voor B&W die er groot belang in stellen om aanpak en uitvoering van een voor de stad zo zwaarwegend project te optimaliseren. Vastgesteld kan verder worden, aldus het college van B&W, dat Meerstad langzaam maar gestaag ‘groener en blauwer’ kleurt tot tevredenheid van de nieuwkomers in het gebied. Het college doelt daarmee op de start van het 1000 bomenplan op 6 april jl. en de te waterlating van de eerste zeven waterwoningen waarbij veel bewoners zich enthousiast betrokken toonden.

Meerstad blijft de komende tijd één van de belangrijkste beleidsprioriteiten. B&W volgen daarmee onverkort het advies van Mindscape op om ‘alle ballen op Meerstad te zetten’. Dat betekent onder meer focussen op verkoop, marketing en communicatie, een sterk accent op financiële governance en kostenbewust management en doorgaan op de ingeslagen weg van innovatief, kleinschalig en clustergewijs ontwikkelen. Zo zal de gemeente in Meerstad een proef met welstandsvrij ontwikkelen mogelijk gaan maken.

Het college van B&W hecht eraan de raad intensief te betrekken bij de actualisatie van de grondexploitatie die voor dit najaar op de agenda staat. Zo zal de raad uitgebreid gelegenheid krijgen om zich te laten informeren over de actuele stedelijke en regionale woningmarktontwikkelingen, mede in samenhang tot nieuwe bevolkingsprognoses en financiële parameters. Ook zal er meer dan voldoende tijd en ruimte geboden worden voor het formuleren van uitgangspunten voor de nieuwe grondexploitatie.

Bron: Gemeente Groningen

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *