Ark van Noach in teken dierendag | Kindervoorstelling Nieuwe Kerk Groningen

Volgende week, 4 oktober, is het weer dierendag. De Nieuwe Kerk in Groningen nodigt kinderen uit groep 6,7 of 8 komend weekend uit mee te bouwen en meevaren in de Ark van Noach verkleed in je favoriete dier of met je knuffel. Vandaag de voorbereidingen.

De ark van Noach was volgens Genesis 6-9 het vaartuig waarmee Noach en zijn gezin en vele dieren met hen de zondvloed overleefden. Alle foto’s van Geert van Duinen: klik hier

Noach bouwde de ark volgens het verhaal in de Bijbel op last van God, die hem nauwkeurige aanwijzingen gaf. Toen de vloed aanstaande was, liet God van alle soorten van de landdieren en vogels een mannetje en een vrouwtje naar de ark komen. Ook moest er van al het eetbare voedsel een hoeveelheid worden meegenomen. Als laatsten gingen Noach, zijn vrouw, hun drie zonen en hun vrouwen de ark binnen. De wereld is een puinhoop, mensen maakten alles op, kortom een zootje. Tijd voor een nieuw begin. Het regende veertig dagen en veertig nachten hevig en kwam de vloed. Honderdvijftig dagen gingen voorbij voordat het water zakte en de ark vastliep op het Araratgebergte. Na een raaf en driemaal een duif eropuit te hebben gestuurd om te achterhalen of de aarde opgedroogd was, verlieten Noach, zijn gezin en de dieren de ark.

Hoe het afloopt:  (klik hier voor meer informatie)

  • Zaterdag 2 oktober, 16:30-17:15 uur
  • Zondag 3 oktober, 10:30-11:15 uur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *