Armoede van nu moet wachten op ontwikkelingen en website

 Geld Stadjerspas naar  kinderen in armoede
Kindpakket en website Samen actief tegen armoede

De gemeente Groningen ontwikkelt in samenwerking met organisaties in de stad een
kindpakket voor kinderen en jongeren die opgroeien in armoede. Daarnaast wil het college begin 2014 starten met de website Samen actief tegen armoede.
Met de website en het kindpakket geeft de gemeente een vernieuwende impuls aan het armoedebeleid in Groningen. Het doel is om de maatschappelijke participatie van mensen met een laag inkomen – kinderen en jongeren in het bijzonder – nog meer te stimuleren.

Kindpakket
De gemeente wil in samenwerking met organisaties in de stad een kindpakket ontwikkelen voor kinderen en jongeren die in armoede opgroeien. Het kindpakket bevalt zaken als lidmaatschap van bijvoorbeeld een sportvereniging, of kosten van een schoolreisje, etc. Maar zonodig ook zaken als voeding, kleding en schoeisel. Voor veel opgroeiende kinderen is de situatie gewoon slecht.
Met het kindpakket sluit het college aan bij de aanbevelingen van de Kinderombudsman in het rapport Kinderen in armoede in Nederland dat in juni 2013 is verschenen. Dit kindpakket krijgt een plek op de website Samen actief tegen armoede.

Website
De website Samen actief tegen armoede is bedoeld voor Stadjers die moeten rondkomen met weinig geld. Op de website komt een compleet, overzichtelijk en integraal aanbod van alle inkomensondersteunende zaken zodat ze makkelijker vindbaar zijn. Het gaat om informatie van de gemeente en Rijksoverheid, maar ook een aanbod aan activiteiten van maatschappelijke organisaties en instellingen die in de stad actief zijn.

Stadjerspas stopt
Deze plannen betekenen dat het college wil stoppen met de Stadjerspas. Het gebruik van de Stadjerspas is de afgelopen jaren behoorlijk gedaald. Waren er in 2011 nog 11.300 gebruikers, in 2012 is dat teruggelopen naar 5.500 gebruikers. Dit blijkt uit onderzoek dat eind 2012 op verzoek van de raad is uitgevoerd om de mogelijkheden van een digitale Stadjerspas te onderzoeken.
Het college verwacht dat een digitale Stadjerspas daarom slechts marginaal zal bijdragen aan de maatschappelijke participatie van minima in de stad. Daarom stelt het college voor het geld van de Stadjerspas o.a. via het kindpakket te besteden aan de meest kwetsbare groep minima, namelijk de kinderen in de stad.
De gemeenteraad buigt zich in november over het voorstel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *