Belgie Gent | Sint Baafs Kathedraal Lam Gods

Bouwgeschiedenis

Transmarus, bisschop van Doornik en Noyon, zou op deze plaats in 942 een kerkje gewijd hebben aan de heilige Johannes de Doper. Hierop volgde midden 12de eeuw een romaanse kerk waarvan de bezoekers nog sporen kunnen terugvinden in de met muurschilderingen versierde crypte.

In de middeleeuwen bloeide Gent uit tot een machtige stad, waardoor kerken steeds groter en rijkelijkers gebouwd konden worden. Zo werd de Sint-Janskerk in de loop van de 15e en 16e eeuw omgebouwd in de gotische stijl, en kreeg het midden 16de eeuw stilaan zijn huidige vorm.

In 1536 werd op bevel van keizer Karel V de eeuwenoude Sint- Baafsabdij opgeheven. Het merendeel van de abdij werd na de Gentse opstand in 1540 gesloopt en omgebouwd tot kazerne. De abt en monniken van deze abdij werden geseculariseerd en kregen de titel van kanunnik. Hun kapittel ging over naar de Sint Janskerk die vanaf dan Sint Baafskerk werd genoemd.

In 1559 werd het bisdom Gent opgericht, waardoor de Sint-Baafskerk de Sint-Baafskathedraal werd. In de lange rij van herders van het bisdom Gent moet zeker de figuur van de zevende bisschop, Antonius Triest, vermeld worden. Het rijke, barokke interieur van de kathedraal zoals we vandaag kennen, draagt zijn krachtige stempel.

Het Lam Gods

Hubert van Eyck, de grootste schilder ooit, begon dit werk; zijn broer Jan, die tweede in de schilderkunst was, voltooide deze zware taak op vraag van Joos Vijd. Deze vertrouwt dit werk aan uw goede zorgen toe op 6 mei 1432. Bewonder wat zij tot stand hebben gebracht –  Dit kwatrijn op de lijst van het centrale paneel bevat essentiële informatie over het veelluik. Het is nog steeds niet duidelijk welk deel door Hubert en welk deel door Jan Van Eyck werd geschilderd. Op 6 mei 1432 werd het altaarstukvoor het eerst opgesteld in de kapel van Joos Vijd en Elisabeth Borluut, twee vooraanstaande inwoners van Gent.

De tumultueuze geschiedenis van het Lam Gods is één van oorlogen, brand en diefstal. Na de Tweede Wereldoorlog keerde het Lam Gods terug naar de Vijdkapel in de Sint-Baafskathedraal om in 1986 te verhuizen naar de Villakapel. Sinds 2021 kreeg het zijn huidige plaats in de Sacramentskapel.

(Alle foto’s van Gent Belgie: klik hier)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *