Berichtgeving media inlijving OZG door UMCG

groningen umcg hoofdingang bij avond (1 van 1)Het UMCG, de OZG en Menzis werken samen met de provincie Groningen en de gemeenten Oldambt en Delfzijl aan een oplossing voor het behoud van continuïteit en kwaliteit van medisch specialistische basiszorg voor de inwoners van Noord- en Oost-Groningen. Dit doen zij vanuit hun eigen maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid, waarbij de visie ‘Zorg dichtbij waar dat kan en verder weg waar dat moet’ centraal staat.

Over de wijze waarop de samenwerking vorm krijgt, zijn de betrokken partijen nog met elkaar in gesprek. Dit is een complex traject dat zorgvuldig doorlopen moet worden. De berichtgeving door Dagblad van het Noorden en RTV Noord van 17 juni 2014 loopt hierop vooruit.

De betrokken partijen hebben de ambitie om de besluitvorming hierover binnenkort af te ronden.  Daarna zullen zij alle belanghebbenden informeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *