Betalen naar hoeveelheid afval in Groningen wordt verder uigewerkt

groningen-de hoogte-cortinghlaan-buurtbak-6De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders opdracht gegeven het plan voor Diftar verder uit te werken. Voor de zomer moet het college met een uitgewerkt voorstel komen over het systeem waarbij inwoners betalen naar de hoeveelheid aangeboden afval.

De raad stemde tijdens de raadsvergadering op woensdag 16 december in met extra afvalvoorzieningen in de stad zoals meer containers. Zo wil het college het hergebruik van afval in de Stad opkrikken. Het college heeft “een lichte” voorkeur om naast deze extra voorzieningen ook diftar in te voeren. Diftar staat voor gedifferentieerde tarieven. Met dit systeem kan het hergebruik nog verder omhoog. Het houdt in dat je onder het motto ‘De vervuiler betaalt’ meer betaalt naarmate je meer afval aanbiedt. Dat betekent ook dat je minder betaalt als je als inwoner meer afval zelf scheidt en zo minder afval aanbiedt dat de gemeente ophaalt.

Ouderen

De meerderheid van de raad vindt het huidige diftarplan van het college nog te abstract. “Onduidelijk is wat de gevolgen zijn voor groepen als Ouderen, gehandicapten en chronisch zieken”, aldus fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij. “Die mogen niet gedupeerd worden door Diftar.” Zorg heeft hij ook voor dumping van afval. “Dat zien we nu al.” Hij diende een amendement in dat het college de opdracht geeft het diftarplan verder uit te werken op de punten ‘doelgroepenbeleid’, ‘dumping en zwerfafval’ en ‘handhaving’.

Nipte meerderheid

Naast de Stadspartij stemden VVD, GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren voor dit amendement, een nipte meerderheid (20 stemmen voor, 19 tegen). Deze partijen zeggen dat invoering van diftar wenselijk is. “Wij willen in 2015 een afvalloze stad zijn”, zei Koen Castelein van D66. “En 2015 is gisteren begonnen.” Maar deze partijen willen eerst een uitgewerkt plan zien dat voor de zomer klaar moet zijn. “Dat wordt hard werken”, reageerde wethouder Joost van Keulen. “We moeten aan de bak.”

Keukens

Een minderheid in de raad wilde het besluit over de invoering van diftar uitstellen tot 2019. Er zou te veel informatie ontbreken om tot een evenwichtig oordeel te komen. “De rekening wordt nu neergelegd bij mensen met een krappe beurs”, stelde Jan Pieter Loopstra van coalitiepartij PvdA, die ook stelde dat afval scheiden voor mensen in kleine huizen en flats moeilijk is. “Wij komen in de Metaallaan en de Plutolaan. Wij weten hoe keukens van mensen eruit zien die klein behuisd zijn.”

Woonlasten

Bob de Greef van de SP zei het onverstandig te vinden om met een zo verdeelde raad en ook stad met diftar te komen. Uit een peiling van het stadpanel blijkt dat 65 % van de respondenten positief of neutraal is over het principe van diftar, maar ook dat het de minst favoriete variant is om in te voeren. “We moeten eerst duidelijk kijken wat de effecten zijn voor de woonlasten”, aldus De Greef. “Vier- tot achtpersoonshuishoudens gaan flink meer betalen”, becijferde fractievoorzitter Inge Jongman van de ChristenUnie. “De tijd is nog niet rijp voor diftar.” Dat vindt ook het CDA. “Het ontbreekt aan een doelgerichte wijk aanpak”, aldus Herman Pieter Ubbens. Hij noemde de plannen van het college om dumping en zwerfafval als gevolg van diftar tegen te gaan “slappe hap”. Het voorstel van de PvdA om de beslissing over diftar tot 2019 uit te stellen had de steun van de SP, Student en Stad, de ChristenUnie en het CDA, een minderheid van 19 stemmen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.