Betalen per hoeveelheid restafval vanaf 2020 in Groningen

Het college stelt de gemeenteraad voor om vanaf 2020 Diftar (geDIFferentieerde TARieven voor afvalstromen) in te voeren. Het college ziet dit als een extra stimulans voor inwoners om minder afval te produceren én om het afval zo goed mogelijk te scheiden.

Eind 2015 heeft de gemeenteraad het afvalbeheerplan ‘Op weg naar een afvalloze Stad’ vastgesteld. De raad stemde in met het verbeteren van beschikbare faciliteiten om afval meer gescheiden in te zamelen, maar besloot destijds nog niet tot de invoering van Diftar. In een amendement kreeg het college opdracht om het plan voor Diftar verder uit te werken op de punten doelgroepenbeleid, dumping en zwerfafval en handhaving.

Het college stelt de raad voor om voor groepen die minder mogelijkheden hebben om zelf hun afval te scheiden of weg te brengen, zoals ouderen en gehandicapten, hulp te organiseren in samenwerking met Humanitas. Ook wil het college gratis extra faciliteiten beschikbaar stellen voor mensen die vanwege een ziekte of handicap veel meer afval produceren dan gemiddeld.

Variabel tarief
Naast een vast deel dat is gebaseerd op grootte van het huishouden, betalen inwoners met Diftar een variabel bedrag voor de hoeveelheid restafval die overblijft nadat het herbruikbare afval is gescheiden. Voor huishoudens die gebruik maken van minicontainers is dit een tarief per kilo en voor huishoudens die gebruik maken van ondergrondse containers een bedrag per keer dat restafval wordt aangeboden.

In de komende twee jaar brengt de gemeente eerst alle voorwaarden  en faciliteiten op orde om Diftar in te kunnen voeren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de administratieve processen en de voorzieningen zodat iedereen dicht bij huis het afval gescheiden kan aanbieden. Ongeveer 90 tot 95 procent van alle huishoudelijke aansluitingen in de stad is in de bestaande inzamelstructuur al Diftarproof.

Het college stelt de raad voor om in 2019 een jaar lang proef te draaien. Huishoudens krijgen in dat jaar ook proefberekeningen thuis, zodat ze kunnen zien wat de invoering van Diftar in de praktijk betekent.

De gemeenteraad besluit op 29 maart over de invoering van Diftar.

3 gedachten over “Betalen per hoeveelheid restafval vanaf 2020 in Groningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *