Betalen per kilo afval in Groningen geen solidaire oplossing

Deze maand wordt in de Groninger gemeenteraad de plannen rondom DIFTAR besproken. Het voorstel van burgemeester en wethouders (B&W) is om in 2020 Diftar (geDIFerentieerde TARieven) in te voeren. Betalen naar hoeveel restafval: hoe meer afval, hoe meer je betaalt. Bij grijze containers per kilo, bij ondergrondse containers een bedrag per keer. Het college, en niet wij burgers, ziet dit als een extra stimulans voor inwoners om minder afval te produceren én om het afval zo goed mogelijk te scheiden. “Naar ons oordeel geen solidaire manier op dit op te lossen” laat  Jimmy Dijk van de SP ons vanmorgen weten. De SP hield een actie nabij het winkelcentrum in Paddepoel; U wilt toch niet voor deze zak betalen? en daar waren velen het met eens.

In 2015 debatteerde de raad ook al over Diftar. De meningen waren erg verdeeld. Wethouder Roeland van der Schaaf  van de PvdA heeft zijn collega wethouders inmiddels laten weten tegen de invoer van het Diftar systeem te zijn. Een verdeeld stadsbestuur dat haar burgers nog meer doet verdelen. Er zijn nogal wat  bezwaren. Zo is het niet voor iedereen even gemakkelijk is om afval te scheiden, de hoge kosten, de nadelen voor gezinnen ‘in de luiers’ en het gevaar van dumping en zwerfafval.

De raad besloot dat het college van B&W Diftar verder moest uitwerken. Nu bespreekt de raad de nieuwste Diftar-plannen. Het college wil onder meer drie extra handhavers. Kortom, wordt er weer voor ons bepaald wat we niet willen? Wat is er mis met de huidige situatie????????

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *