Betrokken Stadjers schouwen de wijken

groningen-paddepoel-wijkschouw-zonnelaan-2Ieder jaar, gedurende een periode van zes tot acht weken voor de zomervakantie, wordt in alle wijken geschouwd. Zo ook in de Groninger wijk Paddepoel waar we de heren de Haan en Kuiper tegen kwamen. Betrokken Stadjers die vrijwillig deelnemen. De heren maken deel uit van de rond de honderd Stadjers die met een scorelijst door hun wijken gaan en noteren naar aanleiding van de verschillende onderdelen de situatie van de openbare ruimte.

groningen-paddepoel-wijkschouw-zonnelaan-1Meten
Bij het meten van de kwaliteit van het onderhoud kijken we naar de verschillende onderdelen van de openbare ruimte:

  • de verharding (rijweg, fietspad, trottoir)
  • de groenvoorziening (bomen, gazon, beplanting)
  • het meubilair (speelvoorzieningen, verlichting, straat- en parkmeubilair, verkeersborden)
  • de oevers (kades en randbescherming waterpartijen)
  • de netheid  (onkruid tussen de stenen of naast het asfalt, zwerfvuil, drijfvuil, graffiti en hondenpoep)

groningen-paddepoel-wijkschouw-zonnelaan-3De gemeenteraad heeft kwaliteitseisen vastgesteld waar de openbare ruimte in de gemeente Groningen aan moet voldoen. In het beheerplan BORG (Beheerplan Openbare Ruimte Groningen) is opgenomen aan welke eisen de verschillende elementen in die openbare ruimte moeten voldoen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *