Bevorderen werkgelegenheid bij grote projecten Stad en Ommeland

Binnenkort zullen er grote projecten in en rondom onze stad aanbesteed worden. Te denken valt aan de aanleg van de Zuidelijke Ringweg, aanpak stationsgebied, HOV-as West en het aardbeving bestendig maken van woningen en gebouwen in onze regio. De raad van de Gemeente Groningen heeft meerdere keren aangegeven dat het heel belangrijk is dat werkzoekenden uit onze stad en regio aan deze projecten gaan deelnemen.

De SP en de PvdA hebben geconstateerd dat bij de bouw van de energiecentrales in de Eemshaven tienduizenden werknemers zijn ingezet maar dat daar nauwelijks mensen uit onze regio bij waren betrokken. Door dubieuze praktijken via uitzendbureaus zijn de regels die in Nederland gelden inzake het arbeidsrecht met voeten getreden.

Gezien het feit dat het wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies nog in beide kamers behandeld dient te worden en er nog steeds geen keiharde sancties worden toegepast bij misstanden in de (onder)aanbesteding, vrezen de SP en de PvdA dat de schijnconstructies met onderaannemers / malafide uitzendbureaus wederom zullen plaatsvinden. Met als mogelijke consequentie dat werklozen uit stad en provincie weer aan de kant blijven staan. De FNV Bouw heeft in een gesprek met de PvdA en SP dit vermoeden onderschreven.

Uitbuiting, oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt zijn niet alleen ernstige misstanden maar de aanpak hiervan is ook een voorwaarde om mensen uit onze stad en regio aan het werk te krijgen zo verklaren Wim Koks van de SP en Jan Pieter Loopstra van de PvdA.

Koks en Loopstra verwachten van de gemeente een proactieve houding om misstanden bij aanbestedingen te voorkomen en te bestrijden. Zij hebben hierover schriftelijke vragen gesteld. Gaat het college bij private aanbestedingsprocedures een voortrekkersrol vervullen om arbeidsrechtelijke misstanden te voorkomen en tegen te gaan, willen Koks en Loopstra weten. Immers, daarmee wordt de regionale werkgelegenheid vergroot. Verder vragen SP en PvdA of het college van plan is de gemeentelijke aanbestedingsprocedure op korte termijn aan te passen in de lijn hetgeen het wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies beoogt.

De SP en de PvdA willen ook dat de regels die gelden bij het aanbesteden van projecten ten behoeve van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden nageleefd. Grote projecten bieden vooral aan deze mensen kansen om (weer) aan het werk te gaan en zich verder te ontwikkelen.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *