Bezoekercentrum Buitenplaats Reitdiep – Alles over het Reitdiepgebied

Aan de rand van de Groninger wijk Noorderhoogebrug  is sinds 2010 een bezoekerscentrum Buitenplaats Reitdiep van de Stichting Het Groninger Landschap gehuisvest.  Een oude monumentale boerderij is verbouwd naar een modern bezoekerscentrum.

Het ontwerp is van architectenbureau Skets. Een centrum waar je veel te weten komt over de cultuurhistorie en natuur van het Reitdiepgebied. Ook is een kijkboerderij te bekijken en biedt de winkel vele streekprodukten.

Er is een permanente tentoonstelling over het gebied, het huidige beheer en de weidevogels, er draait een film waarin Floortje Dessing het gebied “ontdekt” en er is een uitkijkpunt met een prachtig uitzicht over het natuurgebied De Koningslaagte.

Bij het bezoekerscentrum staat een eenvoudige potstal waar in de winter het vee op stro staat. Hier kan iedereen met eigen ogen zien hoe een potstal werkt en wat het belang van ruige stalmest is voor weidevogels. De oude boomgaard bij de boerderij is hersteld met bomen van oude fruitrassen.

Het Reitdiepgebied is het oudste cultuurlandschap van West-Europa. Het landschap laat 25 eeuwen bewoningsgeschiedenis zien. Wierden, oude akkers, kronkelende sloten, het landschap is gevormd door samenspel van mens en natuur. Het Reitdiep is de grootste vormgever van het gebied geweest. De oude getijdenrivier was eeuwenlang een open verbinding tussen de stad Groningen en de zee en kronkelde door het Groningse land. Vanaf de 17e eeuw is het Reitdiep grotendeels rechtgetrokken ten behoeve van de scheepvaart. De oude meanders liggen nog in het landschap maar zijn drooggevallen. Met het plan Laat het Reitdiep weer kronkelen heeft Het Groninger Landschap veel oude meanders hersteld. Het oorspronkelijke landschapsbeeld keert daardoor weer terug. Een hoger waterpeil is gunstig voor vele weidevogels zoals de grutto en de tureluur.

Buitenplaats Reitdiep is geopend iedere woensdag van 13:00 tot 17:00 uur en op zaterdag en zondag van 11:00 tot 17:00 uur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *