Bijdrage stad aan drie Healthy Ageing-projecten

healthy ageing-1De gemeente Groningen draagt 260.000 euro bij aan drie nieuwe Healthy Ageing-projecten. Het stimuleren van de kenniseconomie en daarmee de werkgelegenheid in de stad is één van de speerpunten van de gemeente Groningen. Deze Healthy Ageing-projecten zorgen niet alleen voor innovaties voor de gezondheid.

Ook is het de bedoeling dat er ongeveer 300 nieuwe banen bijkomen.

In het eerste project (‘Sprint@Work’) gaat het om ontwikkeling van nieuwe technologie om langer gezond te blijven op de werkvloer. Bij het tweede project (‘Wearable technologies for Active Living’) gaat het om de ontwikkeling van een draagbaar sensorensysteem in de behuizing van een beeldhorloge, dat gezondheidsgegevens verzamelt om gebruikers te helpen bij revalidatie en preventie.  Het derde project (‘Healthy Ageing Drug Discovery Engine’) richt zich op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen voor onder andere de ziekte van Parkinson en Alzheimer.

300 nieuwe banen
In alle projecten werken Noord-Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheden nauw met elkaar samen, om opgedane kennis ook verder te ontwikkelen en in praktijk te brengen. De bedoeling is dat naast de genoemde innovaties voor gezondheid er ongeveer 300 nieuwe banen worden gecreëerd.

Cofinanciering
De bijdrage van de gemeente Groningen is 3,3% van de totale projectbegrotingen. De rest van de benodigde investeringen komt van het bedrijfsleven, de kennisinstellingen, de provincie en het SNN. De bijdrage van de gemeente wordt gefinancierd uit het cofinancieringsfonds voor kennisprojecten.

Nieuw fonds
Vanaf volgend jaar zal de gemeente met een nieuw cofinancieringsfonds ook op het gebied van bijvoorbeeld wijkvernieuwing, wonen, economische ontwikkeling en duurzaamheid impulsen geven aan initiatieven uit stad en samenleving.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.