Bomenkap Lewenborg in ruil voor duurzame boomsoorten

In Lewenborg en Beijum zijn en worden veel oude bomen gekapt en nieuwe bomen worden geplant. De bomen worden gekapt om duurzame bomen meer ruimte te bieden stelt de gemeente Groningen. Gisteren een triest beeld van het kappen van bomen aan Stuurboordswal in de Groninger wijk Lewenborg.

Op de site van de gemeente lezen we dat het imago van groenste wijk van Groningen snel te verwezenlijken en bij de realisatie gekozen is voor de aanplant van relatief veel snel groeiende boomsoorten. De bomen dienden veelal als toekomstige “wijker” voor langzamer groeiende, duurzamere boomsoorten (“blijvers”). Door het in mindere mate handhaven van het “wijker – blijver systeem” en het uitblijven van grootschalig onderhoud zorgen veel niet duurzame boomsoorten nu voor overlast, zowel voor bewoners als voor de overige (duurzame) beplanting. Het betreft hier voornamelijk populieren en wilgen. De populieren en wilgen die bij de bouw van de wijk zijn aangeplant verkeren in het najaar van hun levensduur. Hierdoor zorgen zij door hun omvang, standplaats en afnemende vitaliteit voor problemen en overlast in de wijk. 

Doelstelling
De doelstelling van dit beheerplan is om de problematiek gefaseerd aan te pakken waarbij weloverwogen keuzes worden gemaakt met betrekking tot de toekomst van de niet-duurzame bomen in de wijk. Hiermee wordt voorkomen dat omwille van de afnemende vitaliteit van de bomen een groot deel binnen een korte periode geveld zal moeten worden waardoor drastische beïnvloeding van het beeld door “kaalslag” uit blijft. Het resultaat is een duurzaam en een evenwichtig bomenbestand in de wijk. 

Bron: Gemeente Groningen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *