Cameratoezicht ingevoerd op Westpoort

westpoortHet college van B&W heeft ingestemd met het voorstel van de Vereniging Parkmanagement Westpoort (VPW) voor de invoering van cameratoezicht. Het cameratoezicht op Westpoort is gericht op de beveiliging en bescherming van private eigendommen en personen op het bedrijventerrein. De VPW streeft ernaar om de plannen voor cameratoezicht nog dit jaar te realiseren, waarbij in eerste instantie een drietal camera’s geplaatst worden.

In opdracht van de Vereniging Parkmanagement Westpoort is een plan ontwikkeld voor collectieve veiligheidszorg op het bedrijventerrein Westpoort met ondersteuning van actieve camerabeveiliging. Het initiatief voor cameratoezicht op Westpoort wordt gedragen en gefinancierd door de gevestigde bedrijven, met bijdragen vanuit het Fonds Ondernemend Groningen en de gemeente. Bij de uitwerking van het plan is naast de gemeente ook de politie nauw betrokken.

Afgelopen jaren is het onderwerp cameratoezicht, als onderdeel van de collectieve beveiliging van de bedrijventerreinen in Groningen, steeds nadrukkelijker op de agenda gekomen. In dat kader heeft het college eind 2012 ook een principe-besluit genomen om cameratoezicht onder voorwaarden toe te staan. Daarbij is vastgelegd dat definitieve plannen voor toetsing aan de gestelde voorwaarden aan het college worden voorgelegd. Voor Westpoort is dat nu dus het geval. Vanuit de stichting BBOG (ondernemersverenigingen, politie, brandweer, beveiligings-organisatie en gemeente) wordt daarnaast ook stadsbreed gekeken naar de mogelijkheden voor cameratoezicht. Momenteel worden voor een drietal bedrijventerreinen businesscases opgesteld, Driebond, Hoendiep en Witte Lam. Dit proces is in afrondende fase en afhankelijk van draagvlak en financieringsmogelijkheden worden vervolgstappen voorbereid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *