Wijkkrant Nummer 1 December 2015 | Digitaal

De wijkkrantwijkkrand dec nummer 1 wordt in de laatste week van de maand verspreid. Bij een aantal bekende supermarkten, tankstations en de Vensterschool liggen vanaf  die dag een aantal stapels. De wijkkrant verschijnt niet in de maanden juli en augustus. De huidige redactie heeft haar activiteiten per 1 januari 2016 beëindigd. Op welke wijze de huidige wijkkrant wordt voortgezet is bij publicatie onbekend.

Einde wijkkrant Nr. 1 – Redactie dient ontslag in

wijkkrant nov 2015-1De wijkkrant Nr.1 voor Paddepoel en Selwerd houdt op te bestaan. Nog één nummer in december en dan komt er een abrupt een einde na 33 jaar van een wijkkrant met een maandelijkse oplage van 9000 exemplaren. De belangrijkste reden van het besluit van de redactie haar werkzaamheden te beëindigen is dat de wijkraden Paddepoel en Selwerd enerzijds het vertrouwen ter discussie stellen en anderzijds dat de raden de redactie willen beperken op de wijze van verslaglegging zoals een verslag van de jaarvergadering van Selwerden het plaatsen van stukken naar aanleiding van de co-creatie voorstellen zoals het verkeerscirculatieplan en de speeltuinproblematiek aan de Venuslaan. Kortom, de redactie kan en laat zich deze censuur niet opleggen. Maandelijks is en wordt nieuws gebracht over en voor de wijk waar velen hun inspanningen voor verrichten. Waar we op weg waren verbeterslagen te maken met betrekking tot een verbeterde communicatie met de instanties in de wijken en de kwaliteit van de krant verliezen de wijken een belangrijk communicatiemiddel waarin door organisaties en ondernemers veel gedeeld werd en tegemoet kwam aan de vele oudere lezers die niet over internet beschikken. Lees verder

Wijkkrant Nummer 1 November 2015 | Digitaal

wijkkrant nov 2015-1De wijkkrant nummer 1 wordt in de laatste week van de maand verspreid. Bij een aantal bekende supermarkten, tankstations en de Vensterschool liggen vanaf  die dag een aantal stapels. De wijkkrant verschijnt niet in de maanden juli en augustus.

Wijkkrant Nummer 1 Oktober 2015 | Digitaal

wijkkrant oktober 2015De wijkkrant nummer 1 wordt in de laatste week van de maand verspreid. Bij een aantal bekende supermarkten, tankstations en de Vensterschool liggen vanaf  die dag een aantal stapels. De wijkkrant verschijnt niet in de maanden juli en augustus.

Wijkkrant Nummer 1 September 2015 | Digitaal

wijkkrant september 2015De wijkkrant nummer 1 wordt in de laatste week van de maand verspreid. Bij een aantal bekende supermarkten, tankstations en de Vensterschool liggen vanaf  die dag een aantal stapels. De wijkkrant verschijnt niet in de maanden juli en augustus.

Wijkkrant Nummer 1 Juni 2015 | Digitaal

wijkkrant juniDe wijkkrant nummer 1 wordt in de laatste week van de maand verspreid. Bij een aantal bekende supermarkten, tankstations en de Vensterschool liggen vanaf  die dag een aantal stapels. De wijkkrant verschijnt niet in de maanden juli en augustus.

Wijkkrant Nummer 1 Mei 2015 | Digitaal

wijkkrant mei 2015De wijkkrant nummer 1 wordt in de laatste week van de maand verspreid. Bij een aantal bekende supermarkten, tankstations en de Vensterschool liggen vanaf  die dag een aantal stapels. De wijkkrant verschijnt niet in de maanden juli en augustus.

Wijkkrant Nummer 1 April 2015 | Digitaal

wijkkrant aprilDe wijkkrant nummer 1 wordt in de laatste week van de maand verspreid. Bij een aantal bekende supermarkten, tankstations en de Vensterschool liggen vanaf  die dag een aantal stapels. De wijkkrant verschijnt niet in de maanden juli en augustus.

Wijkkrant Nummer 1 Maart 2015 | Digitaal

wijkkrant maart 2015De wijkkrant nummer 1 wordt in de laatste week van de maand verspreid. Bij een aantal bekende supermarkten, tankstations en de Vensterschool liggen vanaf  die dag een aantal stapels. De wijkkrant verschijnt niet in de maanden juli en augustus.

Wijkkrant Nummer 1 Februari 2015 | Digitaal

wijkkrant februari 2015De wijkkrant nummer 1 wordt in de laatste week van de maand verspreid. Bij een aantal bekende supermarkten, tankstations en de Vensterschool liggen vanaf  die dag een aantal stapels. De wijkkrant verschijnt niet in de maanden juli en augustus.