CDA zoekt de echte socialist

KnipselDe PvdA, Groenlinks en de SP hebben schriftelijke vragen gesteld over de arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren en de houding van het college ten opzichte van haar eigen ambtenarenapparaat en de vakbonden. Het college zou de onderhandelingen te hard ingaan en op scherp zetten door termen als “goudomrande arbeidsvoorwaarden” meldt de CDA op haar site.
Het is algemeen bekend dat we in economisch slechte tijden zitten, dit treft ook veel stadjers. De afgelopen jaren is er in de gemeente op te grote voet geleefd en te weinig buffer opgebouwd waardoor er bezuinigd moet worden. Pijnlijke bezuinigingen op allerlei terreinen. Een bezuiniging op de eigen organisatie kan dan ook niet uitblijven.

Nu is er in de gemeente Groningen sprake van een zgn. sociaal statuut voor ambtenaren waarin allerlei zaken omtrent arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Veel van deze dingen komen boven op de landelijk afgesloten gemeentelijke cao. In de volksmond: extra’s. Dit zijn extra’s ten aanzien van salaris maar ook van dienstverband beëindiging.

Begrijp me niet verkeerd, ambtenaren moeten zeker bescherming genieten tegen de grillen van de politiek. Maar dat is al goed geregeld in de landelijke cao voor gemeente ambtenaren. Toch heeft de gemeente Groningen nog extra’s onder het mom van goed werkgeverschap en een sociale stad.

Maar de gemeente is niet alleen werkgever als je er je loonstrookje van ontvangt. Zo zijn er bewakers van fietsenstallingen van Werkpro of stadswachten. Allemaal betaald door de gemeente, maar niet via de loonadministratie. Deze mensen kunnen echter wél wegbezuinigd worden. Vaak mensen die al lastig aan een baan kunnen komen en door deze baan wel een bijdrage aan de samenleving kunnen leveren. Deze mensen worden echter ingehuurd en hebben niet de luxe van een gemeentelijke cao, laat staan een cao plus extra’s.

Ik kan het niet verkopen dat we bezuinigen op de banen van bijvoorbeeld de bewakers van fietsenstallingen van Werkpro. Terwijl er allerlei extra’s blijven in de arbeidsvoorwaarden voor gemeenteambtenaren. Deze arbeidsvoorwaarden hebben niet-sociale gevolgen. De gemeente moet bezuinigen en dit gaat nu wel ten koste van anderen. Daarnaast is er geen goede reorganisatie mogelijk, er is geen ruimte voor jonge talent. De gemeente blijft grijs.

PvdA,SP en Groenlinks vallen over elkaar heen om de sociaalste te zijn. Je zou bijna denken dat het met de verkiezingen (al dan niet intern) te maken zou hebben. Een poging om electoraat aan te spreken. Hoe het ook zij, sociaal is het niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *