Conflict winkelcentrum Paddepoel schaadt imago Groningen

CDA, SP en PvdA: maak einde aan conflict winkelcentrum Paddepoel
(Redactie FocusGroningen roept winkelend publiek op de koopzondag te mijden tot einde conflict)

De stadse politieke partijen CDA, SP en PvdA in Groningen hebben een interpellatiedebat aangevraagd over de situatie in winkelcentrum Paddepoel. Ondernemers die op zondag niet open gaan, ontvangen een boete van 500 euro. Dit heeft er toe geleid dat enkele winkeliers al duizenden euro’s moeten betalen aan de Vereniging van Eigenaren (VVE) van het winkelcentrum. 

In oktober 2016 verklaarde wethouder van Keulen dat er een verbeteringsproces in gang was gezet en deed hij de toezegging om de vinger aan de pols te houden. Sindsdien zijn er volgens de partijen geen stappen gemaakt om dichterbij een oplossing te komen. ‘In tegendeel’, vindt SP-raadslid Mechteld van Duin: ‘Vanuit Paddepoel zijn de geluiden niet bepaald positief. Er wordt geen progressie geboekt en spanningen lopen alleen maar op’

Fractievoorzitter van het CDA, René Bolle: ‘Als er niet snel een oplossing komt, kan de gemeente er altijd nog voor zorgen dat winkelcentrum Paddepoel wordt uitgesloten van openstelling op zondag. De verhoudingen in winkelcentrum Paddepoel moeten echt weer worden hersteld.’

De drie gemeenteraadsfracties pleiten voor de oprichting van een winkeliersvereniging. ‘Zo kan zonder dwang een democratisch besluit worden genomen over een gezamenlijk winkeltijdenregime’, aldus PvdA-raadslid Jan Pieter Loopstra. Tevens merkt Loopstra op dat het lang slepende conflict slecht is voor het imago van de stad en zeker geen city promotie.

Vragen:

Op 9 september 2016  diende de CDA fractie schriftelijke vragen in omtrent de boetes die door de Vereniging van Eigenaren (VVE) in winkelcentrum Paddepoel werden uitgedeeld als ondernemers hun winkel niet openden op zondag.

In de commissie Werk & Inkomen van 12 oktober 2016 zijn de antwoorden op deze vragen inclusief bespreekpunten van het CDA geagendeerd. Naar aanleiding van de discussie in de commissie is het onderwerp besproken in de gemeenteraad van 26 oktober 2016. Hierin zijn twee moties ingediend (1. actief opkomen voor beboeten ondernemers Paddepoel, 2. Geen verplichte koopzondag), beide moties zijn verworpen.

Op zondag 30 oktober 2016 is er in het winkelcentrum door een aantal politieke partijen een handtekeningenactie gehouden waarbij in totaal zo’n 4000 handtekeningen zijn opgehaald tegen de zondagsboete.

Op 14 december 2016 is er in de commissie Werk & Inkomen door wethouder van Keulen meegedeeld dat de gemeente het aanbod heeft gedaan om een bemiddelaar in te zetten. Deze bemiddelaar is, in de persoon van Koos Nauta oud-voorzitter van de winkeliersstichting Paddepoel, uiteindelijk ook aangesteld.

 

Na deze mededeling zijn er voor zover wij kunnen nagaan geen updates meer gegeven door het college. Inmiddels is het eind juni en sleept deze kwestie voor de ondernemers zich voort. Er komen noch van de VVE noch van de ondernemers geluiden dat er stappen worden gemaakt richting een einde van het conflict. Het tegenovergestelde is het geval. De zaak dreigt verder te escaleren. Op 1 juni 2017 berichtte RTV-Noord dat de sfeer om te snijden is in winkelcentrum Paddepoel*. Het bestuur van de winkeliersstichting beweert bedreigd te zijn door een ondernemer. Dit wordt door de ondernemer overigens ontkend.

 

Onze fracties zijn van mening dat dit conflict al geruime tijd loopt. Navraag bij de betrokkenen leert dat de progressie in het proces niet aanwezig is en dat de spanningen oplopen. Dit wordt nog eens onderstreept door de onlangs ingezonden brief van een aantal ondernemers. Daarbij dient te worden opgemerkt dat dergelijke  oproepen ook in oktober 2016 bij de raad zijn binnengekomen. Daarnaast is er nog altijd geen winkeliersvereniging waar op een democratische wijze en zonder dwang van boetes een winkeltijdenregime kan worden opgesteld. Wethouder van Keulen heeft toegezegd nadrukkelijk vinger aan de pols te houden in deze zaak.

 

We hebben gezien bovenstaande dan ook de volgende vragen voor het college (en de overige fracties):

  1. Hoe beoordeelt het college de huidige stand van zaken in winkelcentrum Paddepoel?
  2. Wat zijn de inspanningen van het college geweest na het aanbieden van de bemiddelaar op 14 december 2016?
  3. Is het college het met ons eens dat er binnen afzienbare tijd een einde moet komen aan de onrust in winkelcentrum Paddepoel?
  4. Is het college het met onze fracties eens dat er een winkeliersvereniging zou moeten worden opgericht om de verhoudingen in het winkelcentrum te normaliseren? Daarin kan democratisch en zonder dwang worden besloten over een gezamenlijk winkeltijdenregime.
  5. Is het college het met ons eens dat de inzet van bemiddeling moet zijn dat de boetes van tafel gaan?

 

 

Eén gedachte over “Conflict winkelcentrum Paddepoel schaadt imago Groningen

  1. Het is niet redelijk om van de kleine winkelier te eisen dat deze verplicht op een koopzondag open gaat.
    Voor winkelketens is dit geen probleem omdat deze niet financieel afhankelijk zijn, ze worden immer wel gecompenseerd door het moederbedrijf.
    Dus stoppen met die verplichting dames en heren eigenaren van WC Paddepoel, je maakt het op deze manier onaantrekkelijk voor andere kleine winkeliers om zich in het WC te vestigen, deze regel voor verplichte zondagsopenstelling schrikt af.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *