D66 Groningen gaat wijkgericht werken

groningen-centrum-d66 (1 van 1)De gemeenteraadsfractie van D66 gaat wijkgericht werken. Elk D66-raadslid neemt een aantal wijken onder zijn hoede en gaat met wijkbewoners aan de slag: om knelpunten tijdig te signaleren en samen met de betrokkenen naar oplossingen te zoeken.

De D66-fractie wil op deze manier een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van wijkgericht werken binnen de gemeentelijke organisatie. Sinds november 2014 heeft elke wijk al zijn eigen wijkwethouder. De bedoeling is dat ook ambtenaren steeds meer gaan samenwerken op wijkniveau, in plaats van in gespecialiseerde en verkokerde ambtelijke diensten op stadsniveau.

Veel te winnen
D66 is ervan overtuigd dat Groningers er veel bij te winnen hebben als de gemeente meer wijkgericht gaat werken. D66-raadslid Fleur Woudstra: “We willen een gemeente die luistert naar de knelpunten en wensen die inwoners aandragen en dan samen met hen op zoek gaat naar goede oplossingen. Dat klinkt logisch, maar zo werkt de gemeente nu nog niet altijd. Dat komt onder andere doordat wordt gewerkt met budgetten per beleidsterrein, in plaats van per wijk.

Engelbert
Dat het anders en beter kan, bewijst de recente besluitvorming rond het fietspad bij Engelbert. Binnen de bestaande potjes was er geen geld voor. Toch kon een groep Engelberters het college en de gemeenteraad overtuigen van de meerwaarde van het fietspad. In november kreeg het plan groen licht. Woudstra: “Nu is dit nog een uitzondering, die apart verantwoord moet worden. Dat is omslachtig. In de toekomst wordt dit wat ons betreft de gewone praktijk.”

Overheid dichtbij
Een eerste stap zou zijn dat wijken hun eigen budget krijgen. Wijkbewoners kunnen dan meebeslissen of dat geld wordt besteed aan bijvoorbeeld verkeersdrempels, een straatfestival, of een speeltuin. En buurthuizen kunnen ook gaan dienen als locaties waar ambtenaren samenwerken met bewoners en bedrijven in de wijk. Die komen dan veel sneller en gemakkelijker aan tafel met mensen die hen verder kunnen helpen.

Aan de slag
Hoe de gemeente het wijkgericht werken gaat invullen ligt nu nog grotendeels open. Woudstra: “Misschien zijn er nog veel betere manieren om inwoners meer zeggenschap te geven over  hun eigen wijk. Daarom wil de D66-fractie met inwoners aan de slag om uit te zoeken tegen welke obstakels ze nu aanlopen als ze een goed plan hebben voor hun wijk.” Raadsleden kunnen dan ook helpen om een oplossingen te vinden. Door hun werk hebben kennen ze bijvoorbeeld veel mensen, ook ambtenaren. Woudstra: “Dat netwerk willen we graag nog meer gaan inzetten voor andere Groningers. Zodat inwoners meer invloed krijgen op de inrichting van hun wijk. Wijkbewoners zelf weten toch het beste waaraan behoefte is in hun eigen wijk.”

Welk raadslid contactpersoon is van een wijk vindt u op onze website.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *